Sisällön määrä

Varmista, että yksittäisillä sivuilla on riittävän vähän sisältöä. Liian suuri määrä sisältöä saattaa häiritä käyttäjän tarkkaavaisuutta.

Myös joillekin apuvälineiden käyttäjille suuri määrä sisältöä yhdellä sivulla voi vaikeuttaa ja hidastaa verkkosivujen käyttöä. Sisältöä saattaa olla vaivalloista käydä läpi kuunneltuna ruudunlukuohjelman avulla.

Tärkeintä on kuitenkin tehdä kaikille käyttäjille mahdollisimman helpoksi löytää sivulla oleva olennainen sisältö. Olennaisen sisällön tulisi erottua selvästi sivun muusta sisällöstä.

Julkaistu: