Sivun nimeäminen (title)

Verkkosivuston jokaiselle yksittäiselle alasivulle tulisi antaa yksilöllinen nimi (title). Sivun nimi näkyy verkkoselaimen ikkunan yläreunassa tai välilehdessä.

Sivun nimeä käytetään oletusnimenä silloin, kun sivu tallennetaan selaimen kirjanmerkkeihin. Sivun nimi on myös ensimmäinen asia, jonka ruudunlukuohjelma lukee käyttäjälle, kun uusi sivu aukeaa.

Sivun nimessä on hyvä kertoa alasivun nimi sekä koko sivuston nimi. Esimerkiksi: ”Tuotteet ja palvelut – Yritys ABC”.

Sivun nimen ja sivun pääsisällön ensimmäisen otsikon tulisi vastata toisiaan. Niiden ei tarvitse kuitenkaan olla täysin samoja.

Julkaistu: