Kommunikationspärm för barn

Kommunikationspärm för barn är utvecklad för att berätta med hjälp av nyckelord.

Talterapeut Anne Palmroth har planerat och gjort en editerbar kommunikationspärm för barn med hjälp av Papunets bildverktyg. Pärmen ska ge ett första stöd för att träna bildspråk i vardagssysslor. Kommunikationspärm för barn är utvecklad för att berätta med hjälp av nyckelord.

Man kan använda sidorna i pärmen på olika sätt: som separata sidor eller bygga ihop dem till olika helheter, som kommunikationskarta eller som kommunikationspärm. Pärmen kan ändras om och fyllas på med uttryck och bilder som användaren själv behöver, anefter.

Orden i pärmen är grupperade i nio olika ämnesområden. Innehållet i pärmen är gjort så att sidorna kan tas med till situationer när de behövs, t.ex. badrumssidorna kan tas med till badrummet och matsidorna kan man ha med i köket. Dessutom finns det en sida med ord som behövs när man ska utbyta hälsningar. Den sätter man i en plastficka på själva pärmen.

Sidorna inom de olika ämnesområdena kan kombineras enligt brukarens behov. Varje ämnesområde har sin egen färg, eftersom man uppmanas skriva ut dem på olikfärgade papper. Sidorna kan vid behov också skrivas ut på vitt papper. Då kan man särskilja ämnesområdena från varandra genom att ändra textens bakgrundsfärg i bildverktyget. Läs mer om bildverktyget

Så här använder du pärmen

Man kan använda sidorna i pärmen på olika sätt: som separata sidor eller bygga ihop dem till olika helheter, som kommunikationskarta eller som kommunikationspärm. Innehållet i pärmen är gjort så att sidorna kan tas med till situationer när de behövs, t.ex. badrumssidorna kan tas med till badrummet och matsidorna kan man ha med i köket.

Man kan använda pärmen i situationer när kommunikationstavlor behövs, som stöd för berättelser, i lekar, spel o.s.v. Då plockar man ihop sidor till en helhet, som stöder situationen, på ett lämpligt underlag. De ordsidor man behöver till olika spel kan printas ut på tjockare papper så att bilderna inte syns genom pappret.

Pärmen har planerats och gjorts av talterapeut Anne Palmroth, som också skrivit instruktionerna.