Pärm för uträttande av ärenden

I pärmen finns en bild- och ordlista för situationer utanför hemmet. Den innefattar exempelvis bilder och ord som behövs för att uträtta ärenden.

Med hjälp av pärmen kommunicerar man med så kallade nyckelord. Genom att peka på centrala bilder som motsvarar nyckelorden framför man sitt budskap.

Du kan redigera bild- och ordlistan i Powerpoint eller skriva ut den färdiga pdf-filen och sammanställa en pärm.

Materialen

Redigera bild- och ordlistan i Powerpoint

Skriv ut den färdiga pdf-filen

Redigering av pärmen 

Spara Powerpointfilen på din egen enhet och öppna den för redigering med Powerpointprogrammet. Byt och lägg till bilder genom att hämta dem från dina egna bildfiler. 

Spara bilderna som du hämtat från bildbanken först i dina egna filer eller hämta dem från bildverktyget med hjälp av skärmklippverktyget.
Se anvisningar om användning av skärmklippverktyget här (pdf). (endast på finska)

Om redigeringen misslyckas kan du försöka ladda ner filen till din enhet via en annan webbläsare. 

Sammanställning av pärmen 

Materialet är enklast att använda om man sammanställer det i en pärm i A4-format.  

Anvisningar för sammanställning av pärm (pdf). (endast på finska)