Texter med symbolstöd

Läs nyheter eller information om olika ämnen med symbolstöd.

Att rösta i valet

Barnets rättigheter

Brandsäkerhet

Trafiksäkerhet

Återvinning

Mer information med symbolstöd på finska: Papunets finskpråkiga sidor med bildstöd (Kuvasivut)

Nyheter med symbolstöd

Läs nyheter och skriv ut bildstöd för varje nyhet.