Snabbguide till kognitiv tillgänglighet

Använd ett tydligt och gott standardspråk.

 • Använd inte talesätt och bildliga uttryck.
 • Undvik att använda svåra och komplicerade ord.

Lägg upp texten mot vänstra kanten.

 • Undvik att i onödan understryka, använda fet stil och kursivera.
 • Skriv inte i onödan enbart med STORA BOKSTÄVER.

Håll innehållet tillräckligt kort, enkelt och tydligt.
Dela in texten i klara och begripliga helheter med hjälp av mellanrubriker, listor, bilder och videor.

 • Publicera inte långa textinnehåll i en enda följd.

Stöd den skrivna texten med bilder, kurvor, listor, videor och ljudfiler.

 • Erbjud inte innehåll i enbart textform.

Markera visuellt var det viktiga och väsentliga innehållet finns.
Gör de klickbara funktionerna så informativa, klara, logiska och lätta att förutse som möjligt.

 • Undvik tryckknappar av typen ”Tryck här”. Skriv direkt på tryckknappen dess användningssyfte.
 • Undvik situationer där användaren inte kan vara säker på vart länken leder eller vad tryckknappen gör.

Gör sidstrukturerna så klara, enkla och logiska som möjligt.

 • Ändra inte på sidstruktur och stil på undersidorna.

Ge användaren en möjlighet att gömma eller stoppa allt det material som blinkar eller på annat sätt stör.

 • Undvik innehåll som i onödan avleder användarens uppmärksamhet från sidans viktigaste huvudinnehåll.

Erbjud användaren tips och anvisningar som stöd för minnet och användningen av webbplatsen.

 • Utgå inte från att användarna kommer ihåg vad som fanns på tidigare sidor.

Anvisningar om planering av lättanvända webbtjänster:

På finska, Papunets sidor: Ohjeet helppokäyttöisen verkkopalvelun suunnitteluun.

Publicerat: