Ajatuksia ja ideoita aihepiiritunneille

piirroskuvassa on maapallo, jonka edessä seisoo joukko ihmisiä

Toiminta-alueittaisessa opetuksessa ei ole tuntijakoa, jonka mukaan oppitunnit olisi merkitty lukujärjestykseen vaikkapa matematiikan tai englannin tunneiksi. Näin ollen opettajat voivat nimetä lukujärjestykseensä tunteja varsin vapaasti. Yksi oppitunti, joka löytyy kuitenkin kaikkien meidän koulumme toiminta-alueittaisten luokkien lukujärjestyksestä, on aihepiiritunti. Tässä postauksessa kerron ajatuksiani ja vinkkejäni aihepiiritunneille kolmen kysymyksen ja vastaukset muodossa.

1) Mihin toiminta-alueeseen aihepiiritunnit liittyvät?

Ensimmäisenä mieleeni tulee, että aihepiiritunnit liittyvät erityisesti kognitiivisiin taitoihin. Opetussuunnitelman perusteissa kognitiiviset taidot määritellään näin:

”Kognitiivisten taitojen opetuksen tulee tukea oppimiseen, muistamiseen ja ajattelemiseen liittyvien prosessien kehittymistä. Kognitiivisten taitojen oppimisen tulee sisältää aistien stimulointia ja harjoittamista, valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun ja päätöksenteon sekä syy-seuraussuhteen oppimista edistäviä osa-alueita. Oppimisen tavoitteena on kehittää lukemisen, kirjoittamisen ja matemaattisten taitojen perusvalmiuksia. Oppiaineiden sisällöistä voidaan saada aineistoa kognitiivisten taitojen oppimiseen.”

Aihepiiritunneilla niin kuin kaikilla muillakin tunneilla meidän luokassamme opetus sisältää aistien stimulointia ja harjoittamista. Aihepiiritunneilla myös otetaan sisältöjä eri oppiaineista. Sovellettavia sisältöä voi löytyä esimerkiksi ympäristötiedosta, historiasta ja äidinkielestä. Aihapiiritunneilla seuraamme myös ajankohtaisia uutisia ja tutustumme juhlakauden juhliin.

Kognitiivisten taitojen lisäksi aihepiirituntien opetus liittyy kaikkiin muihinkin toiminta-alueisiin, joista tarkemmin tässä postauksessa myöhemmin. Tämä on hyvin tavallista toiminta-alueittaisessa opetuksessa, kaikilla oppitunneille opiskellaan enemmän tai vähemmän kaikkien toiminta-alueiden sisältöjä oppitunnin nimestä riippumatta.

Piirroskuvassa on koulutaulu, jossa on maantieteeseen liittyviä kuvia kuten kartta, kallio, kaupunki ja maapallo.

 2) Miksi aihepiiritunnit ovat tärkeitä?

Aihepiiritunneilla on mahdollista tutusta ja oppia kognitiivisia taitoja ja joidenkin oppiaineiden sisältöjä. Aihepiiritunnit ovat myös oppitunteja, joilla on mahdollista kokea osallisuutta ympäröivän yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Osallisuus lisää yhteenkuuluvuutta ja hyvää mieltä. Kognitiivisten taitojen lisäksi aihepiiritunneilla harjoitellaan aina myös kommunikaatiotaitoja ja sosiaalisia taitoja. Usein myös hienomotoriikka harjaantuu vaikkapa askartelun myötä. Jos joulun alla leivotaan piparkakkuja, on opetus myös päivittäisten taitojen harjoittelua.

Opettajan ei siis tarvitse suunnitella oppituntia niin, että jokainen oppilas varmasti ymmärtää ja voi oppia kaiken. Emme voi kokeilematta sanoa, kuka voi oppia mitäkin. Toisaalta emme voi varmaksi sanoa, että joku oppilas ei ymmärtänyt jotakin asiaa, jos hänen kommunikointikeinonsa ovat pienet. Aihepiiritunteja voi huoletta pitää, vaikka kaikki oppilaat eivät ymmärtäisi kaikkea, koska hyvin toteutettuna kaikki voivat kuitenkin kokea tunneilla yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja iloa.

Piirroskuvassa istuu ihmisiä piirissä. Yksi lukee kirjaa ja toiset kuuntelevat ja juttelevat.

3) Mitä aihepiiritunneilla tehdään ja mistä niille löytää vinkkejä?

Aihepiiritunnit pitävät meillä sisällään opetusta, jossa luonnollisesti käytetään kuvia, tukiviittomia ja selkokielistä puhetta. Aihepiiritunneilla voidaan myös katsoa lyhyitä videoita, musisoida, askarrella tai vaikka leipoa. Aihepiiritunneilla voidaan ulkoilla tai retkeillä sekä järjestää juhlat.

Aihepiirituntien sisältöjä voi etsiä ihan tavallista alkuluokkien oppimateriaaleista, lastenkirjoista ja lasten tietokirjoista. Sopivaa oppimateriaalia on tarjolla myös esimerkiksi Opikkeen opetus- ja kuntoutusmateriaaleissa täältä. Myös Papunetin sivustolla on valmista materiaalia aihepiiritunneille täällä.

Ajankohtaisiin asioihin meillä perehdytään joka perjantai Helsingin Sanomien Lasten uutisissa täällä. Vaihtoehtoisesti myös selkokielisten uutisten avulla voi seurata yhdessä uutisvirtaa täällä.

Askarteluideoita löytyy lehdistä, kirjoista ja tänä päivänä erityisesti sosiaalisen median kautta. Liittymällä vaikkapa Facebookissa erilaisiin opettajaryhmiin tai seuraamalla Instagramissa somettavia opettajia, saa jokaiseen ajankohtaiseen aiheeseen kuten juhlakauteen kymmenittäin kivoja vinkkejä. Ylipäätään tietenkin netti on pullollaan sanallista, kuvallista, äänellistä ja videokuvaa sisältävää materiaalia.

Toiminta-alueittain opettavan opettajan ei mielestäni kannatta kuitenkin sukeltaa liian syvälle materiaalien viidakkoon. Opetus kannattaa pitää yksinkertaisena, tempoltaan rauhallisena ja hyvään vuorovaikutukseen pohjautuvana. Samaa teemaa kannattaa käydä rauhassa läpi useita päiviäa ja viikkoja. Tämä on hienoakin hienompaa oppimateriaalia tärkeämpää myös oppimistulosten kannalta.

Juuri nyt ajankohtainen aihe aihepiiritunneille voisi olla loma. Mukavia lomapäiviä kaikille parhaillaan tai pian lomaileville!

Outi

Piirroskuvassa on talvinen maisema, jossa on hiihtäjä.

Kuvat: Papunet

Kirjoitus on julkaistu blogissa 26.2.2023.