Ihan tavallisessa erityiskoulussa

kuvassa on Elmeri-koulun tunnus kuvana

Meidän koulumme on yksi kymmenestä Suomessa toimivasta Elmeri-koulujen verkostoon kuuluvasta erityiskoulusta. Tässä postauksessa kirjoitan Elmeri-kouluista sekä siitä, minkälainen paikka erityiskouluilla voisi nyt ja tulevaisuudessa olla.

Meille työntekijöille ja varmaan lähes jokaiselle koulumme oppilaista meidän koulumme on ihan tavallinen koulu, mutta joillekin lasten tai nuorten vanhemmille tai nuorille itselleen voi ajatus erityiskoulusta tuntua etukäteen vieraalta. Voidaan esimerkiksi ajatella, että jos lapsi aloittaa koulunkäynnin erityiskoulussa, on koko koulupolku sinetöity sen jälkeen erityiskouluun. Voidaan myös ajatella, että erityiskoulu lyö lapseen tai nuoreen leiman, josta on myöhemmin haittaa.

Erityiskoulujen pitkän kokemuksen mukaan voi kuitenkin olla parempi, että lapsi, jolla on vaikeavammaisuutta, saa koulupolun alussa tarvitsemansa vahvan tuen, jonka turvin myöhemmin voi olla mahdollista ponnistaa lähikouluun. Tilanne on paljon vaikeampi, jos koulun alussa tuki ei ole riittävää, ja joutuukin toisinpäin siirtymään lähikoulusta erityiskouluun isojen haasteiden kanssa myöhemmin koulupolulla.

Psykososiaalisen tuen tarpeessa olevalle nuorelle muutama vuosi erityiskoulun vahvan tuen piirissä voi leimaamisen sijaan tarjota tien vaikeasta tilanteesta jatko-opintoihin ja omien ammatillisten unelmien toteutumiseen.

Toisaalta on myös perheitä, joissa lapselle toivotaan kovasti paikkaa erityiskoulusta, vaikka opiskelu voisi sujua lähikoulussakin mainiosti. Olemme ylpeitä erityiskouluihimme keskittyneestä osaamisesta ja tietotaidosta, mutta lähtökohtaisesti jokaisen lapsen ensisijainen koulupaikka on kuitenkin aina oma lähikoulu. Myös lähikouluista löytyy osaamista ja tietaitoa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.

kaksi lasta seisoo selin talvisessa maisemassa käsi toistensa hartialla tai selässä

Yksilöllisesti yhdessä

Elmeri-koulut ovat erityiskouluja, jotka tarjoavat opetusta lapsille ja nuorille, joilla on kehitysvammaisuutta, autismin kirjoa tai psykososiaalisen tuen tarvetta.

Aikaisemmin opetuksen järjestäjinä Elmeri-kouluissa olivat erityishuoltopiirit, sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymät sekä kunnat. Tämän vuoden alussa sote-uudistuksen ja hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyttyä viimeisetkin Elmeri-koulut siirtyivät kuntayhtymiltä kuntien kouluiksi. Sateenkaaren koulu Pieksämäellä kuitenkin siirtyi Vaalijalan kuntayhtymältä koulua varten perustetun Sateenkaaren koulun kuntayhtymän hallinnoimaksi.

Monissa Elmeri-kouluissa siis nyt opetellaan tutun kouluarjen jatkamassa uuden hallinnon alla. Lisätietoja kymmenestä Elmeri-koulusta löydät Elmeri-koulujen yhteisillä nettisivuilla täällä.

Elmeri-koulut ovat viime vuosina tiivistäneet yhteistyötään. Pienille kouluyksiköille yhteistyö ja verkostoituminen tuovat voimaa. Yhteistyön kehittämiseen Elmeri-koulut ovat saaneet avustusta Opetushallitukselta. Rahoituksen turvin on muun muassa kouluttauduttu yhdessä ja verkostoiduttu. Tulevaisuudessa kehittämistyön painopiste tulee olemaan erityisesti yhteisten konsultaatiokäyntänteiden sekä Elmeri-koulujen osaamiskeskusmallin kehittämisessä.

Mitä voisi tarkoittaa yksilöllisesti yhdessä? Minulle se merkitsee sitä, että toivon koulumme tarjoavan jokaiselle oppilaalle hänen yksilöllisistä vahvuuksistaan ja tuen tarpeestaan lähtevää opetusta, mutta yhtä tärkeänä jokaiselle oppilaalle kokemusta toisten kanssa yhdessä olemista ja yhteen kuulumista. Samalla tavalla me Elmeri-koulutkin olemme erilaisia, mutta vahvempia yhdessä.

Lisää voimaa Elmeri-koulut ovat saaneet VIP-verkoston alla toimimisesta ja yhteistyöstä muiden vaativaa konsultaatiota tarjoavien Vaatu-toimijoiden kanssa. Voit tutustua vielä lisää Elmereihin sekä muihin vaatu-toimijoihin Oppimis- ja ohjauskeskus Valteriin, sairaalaopetukseen ja Valtion koulukotikouluihin esimerkiksi katsomalla esittelyvideon täällä.

Jaksoja, konsultaatiota vai tavallista koulua?

Tälläkin hetkellä omassa luokassani on pysyviä oppilaita ja toisaalta erilaisista syistä lyhyemmillä jaksoilla opiskelevia oppilaita. Sydäntäni lähimpänä on olla omassa luokassa omien oppilaideni ja oman tiimini kanssa, mutta olen toki vuosien varrella paljon käynyt myös pohtimassa oppilaiden kouluasioita lukuisilla konsultaatiokäynneillä kymmenissä eri lähikouluissa.

Toivottavasti konsultaatiomallien ja osaamiskeskusten kehittäminen saa aikaan sen, että tulevaisuudessa entistä useampi koululainen voi opiskella lähikoulussa ja käydä tarvittaessa jaksoilla erityiskouluissa. Toivottavasti jokaisella lähikoulun opettajalla tulee olemaan entistä matalampi kynnys vaihtaa ajatuksia ja näkemyksiä erityiskoulujen opettajien kanssa.

Pian kuudentoista vuoden kokemusteni perusteella en kuitenkaan usko, että tulevaisuudessa pysyviä luokkia erityiskouluissa ei enää tarvita. Aina tulee olemaan pieni osa oppilaita, jotka tarvitsevat meidän ihan tavallisten erityiskoulujen tarjoamaa vahvaa tukea, paikkaa olla yksilöllisesti yhdessä.

Valoisia pakkaspäiviä!

Outi

kuvassa on kirjainkortteja, joita useammat kädet koskettavat, Kuvan päällä lukee teksti: Yksilöllisesti yhdessä.

Kuvat: Pixabay ja Elmeri-koulut

Kirjoitus on julkaistu blogissa 23.1.2023.