Tietosuojaseloste, Papunetin piirustuskilpailun osallistujat

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Papunetin piirustuskilpailun osallistujista kerätään ja mitä henkilötiedoilla tehdään.

Yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016)

1. Rekisterinpitäjä

Kehitysvammaliitto ry
Linnoitustie 2 B
02600 Espoo
Y-tunnus: 0116608-8
Puhelin: (09) 348 090 (vaihde) 

2. Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa

Nimi: Sami Älli
Puhelin: (09) 348090 (vaihde)
Sähköposti: sami.alli@kvl.fi

Voit kysyä yhteyshenkilöltä lisätietoa tästä selosteesta tai henkilötietojesi käytöstä.

3. Tietosuojavastaava

Nimi: Marko Peltomäki
Puhelin: (09) 3480 9262
Sähköposti: marko.peltomaki@kvl.fi

4. Rekisterin nimi

Papunetin piirustuskilpailun osallistujat

5. Mihin tarkoituksiin rekisteriä käytetään?

Keräämme ja käsittelemme vain sellaisia henkilötietojasi, joita tarvitaan, jotta voit osallistua Papunetin kuvataidekilpailuun. Papunetin kuvataidekilpailu on tarkoitettu puhe- ja kehitysvammaisille taiteentekijöille. 

Käsittelemme ja käytämme henkilötietojasi, jotta voimme

 • ottaa sinuun yhteyttä, jos voitat kilpailussa palkinnon
 • kertoa voittajien nimet Papunetin sivuilla
 • tarvittaessa ehkäistä piirustusohjelmalla tehtyjä väärinkäytöksiä.

6. Minkälaisia tietoja rekisteri sisältää?

Rekisteri sisältää sinusta seuraavat tiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • IP-osoite.

7. Miten henkilötietoja kerätään?

Keräämme sinusta ne tiedot, jotka ilmoitat, kun osallistut kilpailuun. IP-osoite kerätään automaattisesti päätelaitteen antaman tiedon mukaan.

8. Miten henkilötietoja säilytetään ja suojataan?

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin ja lokitiedostoihin. Tietokannat, tiedostot ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja ne on suojattu palomuureilla, salasanoilla sekä muilla teknisillä keinoilla. Tiedot sijaitsevat Suomessa.

Tietoihin pääsevät vain ne Kehitysvammaliiton työntekijät, joiden työhön tietojen käsittely kuuluu. Lisäksi tietoihin pääsevät sellaiset henkilöt, joilta Kehitysvammaliitto ostaa palvelun kehittämistä tai ylläpitoa. Kaikilla näillä henkilöillä on velvollisuus pitää tiedot salassa. Tietoja ei siis saa kertoa kenellekään.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin kilpailun voittajat on valittu sekä vuosi sen jälkeen. Henkilötietoja voidaan säilyttää kauemmin, jos se on perusteltua.

9. Tietojen luovuttaminen ulkopuolisille tahoille tai siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se ei ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Ulkopuoliset henkilöt saavat käyttää henkilötietoja Kehitysvammaliiton luvalla vain kuvataidekilpailun ja piirustusohjelman kehittämiseen.

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa eteenpäin, jos viranomainen tai laki vaatii.

10. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on omiin henkilötietoihinsa?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus:

 • tarkastaa, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu kuvataidekilpailun rekisteriin
 • saada virheellinen henkilötietosi korjattua
 • saada henkilötietosi poistettua rekisteristä, jos Kehitysvammaliitolla ei ole enää perustetta jatkaa tietojen käyttöä
 • peruuttaa mahdolliset suostumuksesi henkilötietojesi käyttöön
 • vastustaa henkilötietojesi käyttöä
 • rajoittaa henkilötietojesi käyttöä
 • saada tietosi siirrettyä järjestelmästä toiseen
 • vastustaa itseäsi koskevaa profilointia
 • tehdä valitus Kehitysvammaliiton toiminnasta tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Voit tehdä oikeuksiasi koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön.

11. Minkä maan lainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan?

Henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

12. Miten voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta?

Henkilötietojen käsittelyyn voi tulla muutoksia, kun kehitämme kilpailua ja piirustusohjelmaa. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muutoksia. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. 

Ilmoitamme sinulle, jos alamme käyttää henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötietosi kerättiin. Ilmoitamme asiasta ja uudesta tietosuojaselosteesta etukäteen. Jos tietosuojaselosteeseen tulee muita muutoksia, ilmoitamme niistä verkkosivuillamme.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 27.9.2023.