Kuvat ja viittomakuvat yhdessä!

Papunetissa on julkaisu uusi kuvat ja viittomakuvat yhdistävä materiaali, joka on suunniteltu ja toteutettu Suomen CP-liiton Puhetupakeskuksessa.

Kuvat ja viittomakuvat yhdistävä materiaali on tehty käytännön tarpeisiin tukiviittomakommunikaation ohjaukseen ja opetukseen ja tukiviittomien oppimiseen.

Suomen CP-liiton Puhetupakeskuksen tulkit ovat toteuttaneet aiemmin viittomakansion tukiviittomien oppimisen ja ohjaamisen tueksi. Nyt tulkit ovat tehneet kansion pohjalta uuden materiaalin, jossa viittomakuvat on yhdistetty kuviin. Kuva-viittomakuvapari laajentaa opetusmateriaalin käytettävyyttä. 

Kuvat ja viittomat -materiaali on tehty tukemaan keskeisten viittomien sanatasoista oppimista. Kuvat tuovat visuaalisen tuen viittomakuvien rinnalle, ja mahdollistavat myös kuvien kautta tapahtuvan kommunikoinnin. Kuvat mahdollistavat materiaalin helpon käytön myös heille, jotka eivät osaa lukea tai jotka eivät osaa suomen kieltä. Kuvat myös helpottavat ja nopeuttavat tarvittavan viittomakuvan löytämistä, kuvien avulla materiaalin sisällön näkee yhdellä vilkaisulla. 

Kuvat ja viittomat -materiaali on koottu aihepiireittäin linkkeinä Papunetin kuvatyökalussa avautuviin muokattaviin tiedostoihin. Kuvatyökalussa on helppo yksilöidä materiaalia tarpeen mukaan.

Materiaalissa on käytetty Papunetin kuvapankin kuvia. Materiaalia työstettäessä kuvapankkiin tuotettiin myös kolmisenkymmentä uutta kuvaa yhteistyössä Papunetin ja Tikoteekin kanssa.

Tutustu Kuvat ja viittomat -materiaaliin.

Lisätietoa

Suomen CP-liitto ry Puhetupakeskus