Suomalaisen varhaiskasvatuksen päivä

Tässä oppaassa tutustutaan suomalaisen varhaiskasvatuksen päivään lapsen näkökulmasta ja kuvien tuella.

Varhaiskasvatuksessa työskennellään erilaisten lasten ja perheiden kanssa. Siksi on tärkeää, että varhaiskasvatuksessa voidaan tukea jokaisen lapsen osallistumista kielitaidon tasosta huolimatta. 

Tämän oppaan tarkoituksena on tukea lapsen hyvää aloitusta varhaiskasvatuksessa ja vähentää syrjäytymisen riskiä. Opas kuvaa varhaiskasvatuksen päivän kulkua pedagogisen toiminnan ja oppimisen alueet huomioiden, ja sen avulla lapselle voidaan kertoa, mitä varhaiskasvatuksessa tehdään ja miten siellä toimitaan. 

Oppaan ovat tehneet Savonia-ammattikorkeakoulun sosionomin tutkinto-ohjelman opiskelijat Irina Hynynen, Reetta Miettinen ja Tuija Mäkelä ja sen on kuvittanut Ella Brigatti. 

Avaa tästä opas varhaiskasvatuksen päivästä (pdf).