Mitä Voimauttava vuorovaikutus on

Voimauttava vuorovaikutus on ihmislähtöinen toimintamalli. Se on tarkoitettu kaikenikäisille ihmisille, jotka tarvitsevat apua kontaktiin ja vuorovaikutukseen toisten kanssa.

Voimauttava vuorovaikutus (Intensive Interaction) on kehitetty Englannissa. Toimintamallin kouluttamisesta ja kehittämisestä vastaa Suomessa Kehitysvammaliiton Tikoteekki. Yksikkö tekee yhteistyötä englantilaisen Intensive Interaction -instituutin kanssa.

Kenelle Voimauttava vuorovaikutus on tarkoitettu

Voimauttava vuorovaikutus sopii ihmisille, jotka tarvitsevat tukea siihen, miten ollaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Toimintamallia on käytetty esimerkiksi kehitysvammaisten, autismikirjon, aistimonivammaisten ja muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen tukemiseen. Tavoitteena on vahvistaa heidän yhteyttään ja vuorovaikutussuhdettaan muihin ihmisiin ja tukea elinikäistä oppimista. Voimauttavassa vuorovaikutuksessa ihminen saa olla oma itsensä, kokea olevansa arvokas ja arvostettu ja tuntea, että hänen seurastaan nautitaan.

Voimauttavaa vuorovaikutusta käytetään perheissä, päiväkodeissa, kouluissa sekä asumis- ja päivätoimintayksiköissä sekä näiden yhteisöjen ohjauksessa. Voimauttavaa vuorovaikutusta voivat hyödyntää tukea tarvitsevan henkilön lähi-ihmiset, vanhemmat ja muut perheenjäsenet sekä ammattilaiset kuten erityisvarhaiskasvattajat, -opettajat, -koulunkäyntiavustajat, ohjaajat ja hoitajat sekä kuntouttajat (puheterapeutit, fysioterapeutit jne.). Parhaassa tapauksessa Voimauttavaa vuorovaikutusta tehdään kaikissa ympäristöissä, yhteistyössä läheisten ja ammattilaisten kanssa.

Miten ollaan Voimauttavassa vuorovaikutuksessa

Voimauttavassa vuorovaikutuksessa lähi-ihmiset pyrkivät mukauttamaan tietoisesti omaa vuorovaikutustapaansa sellaiseksi, että se edistää molemminpuolisen kontaktin syntymistä. He hyödyntävät monipuolisesti luonnollisen vuorovaikutuksen piirteitä sekä erilaisia kommunikointitapoja kuten toimintaa, liikkeitä, eleitä, äännähdyksiä, puhetta, katsetta ja ihmisen koko olemusta. Lähi-ihminen virittyy yhdessäoloon, on rento, antaa aikaa, vastaa herkästi ja toimii sopivassa tahdissa 

Voimauttavassa vuorovaikutuksessa syntyy rento ja mukava tunnelma, jossa molemmilla on hyvä olla. Tämän seurauksena henkilön kommunikoinnin perustan taitojen on mahdollista vahvistua hänelle luonnollisella tavalla. Voimauttavalla vuorovaikutuksella ei pyritä muuttamaan ihmistä vaan edistämään hänen yhteyttään ja vuorovaikutussuhteitaan muihin ihmisiin.

Kommunikoinnin perustan taidot ovat:

 • nauttii yhdessäolosta
 • hakeutuu lähelle toista ja antaa toisen olla lähellä
 • suuntaa huomionsa toiseen ihmiseen
 • keskittyy ja on tarkkaavainen
 • toimii yhdessä
 • vuorottelee eli ottaa ja antaa vuoroja
 • säätelee omaa aktiivisuustasoaan ja tunteitaan
 • käyttää ja ymmärtää
  • katsekontaktia ja katsetta
  • ilmeitä
  • fyysistä kontaktia
  • olemuskieltä ja muuta sanatonta viestintää
  • ääntelyä, sanoja ja puhetta
  • kommunikoinnin tukikeinoja (AAC)
  • tunneilmaisua.

Lisää tietoa ja koulutusta

Moroza-James, S. (2014) Oppiminen yhdessä olemalla – Miten Voimauttava vuorovaikutus voi auttaa lastasi oppimaan luonnollisella tavalla (pdf)

Koulutusta Voimauttavasta vuorovaikutuksesta (Kehitysvammaliiton Tikoteekki)

Teksti: asiantuntijat ja Voimauttavan vuorovaikutuksen koordinaattorit Kaisa Martikainen ja Katja Burakoff / Kehitysvammaliiton Tikoteekki