Ole läsnä ja kiinnostunut

Läsnäolon merkitys korostuu erityisesti silloin, kun kumppanisi kokemusmaailma rajoittuu tähän hetkeen.

Onnistuneen vuorovaikutuksen perusta on, että ihmiset ovat läsnä toisilleen ja kiinnostuneita toisistaan. Ihmiset aistivat vuorovaikutustilanteissa yleensä herkästi sen, jos kumppani ei keskity tilanteeseen vaan ajattelee muita asioita. Keskustelun kannalta keskeiset asiat jäävät tällöin huomaamatta ja vuorovaikutus on vaarassa katketa.

Läsnäolon merkitys korostuu erityisesti silloin, kun kumppanisi kokemusmaailma rajoittuu tähän hetkeen. Vaikeimmin kehitysvammainen henkilö elää vahvasti nykyhetkessä aistiensa välittämien välittömien kokemusten kautta.

Kohtaa kiireettömästi

Jokainen arjen tilanne, jossa kohtaamme ja toimimme yhdessä, on vuorovaikutustilanne. Jotta vuorovaikutus toimisi näissä tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla, on meidän voitava keskittyä toisiimme täydesti koko ajan. Vuorovaikutus katkeaa herkästi, mikäli tilanteessa on paljon esimerkiksi melua tai muita ihmisiä, jotka kiinnittävät ja vievät huomiomme.

Vuorovaikutus ja toiminta vaikeimmin vammaisen ja olemuskielellä viestivän ihmisen kanssa vaatii usein täydellistä läsnäoloa ja keskittymistä hetkeen. Läsnäolo tarkoittaa, että antaa itselleen luvan olla ja katsoa avoimin mielin, mihin tilanne johtaa. Ympäristö ja oma mieli kannattaakin rauhoittaa jo ennen kuin menet tilanteeseen ja kohtaat kumppanisi. Muihin tehtäviin ja niiden suunnittelemiseen voit palata sitten myöhemmin.

Tilanteeseen heittäytyminen edellyttää myös kykyä unohtaa omat ennakko-oletuksensa ja odotuksensa. Yhdessäololla ja yhteisellä tekemisellä ei aina tarvitse olla suunnitelmaa tai päämäärää. Molemmat tuovat yhdessäoloon oman osuutensa ja rakentavat tilannetta yhdessä. Tärkeintä on viettää aikaa ja kokea asioita yhdessä sekä nauttia yhdessä olemisesta.

Eläydy läheisesi tunne- ja vireystilaan

Kohtaamisessa on tärkeää, että kumppanit pystyvät eläytymään toistensa vireys- ja tunnetilaan ja toimivat sen mukaan. Väsyneen kumppanin kanssa vuorovaikutus on erilaista kuin virkeän ja innokkaan kumppanin kanssa. Surullista kumppania lohdutetaan, ja iloiset asiat jaetaan iloitsemalla yhdessä.

Kumppanin toiminnan jäljittely on yksi keino eläytyä ja mukautua kumppanin vireys- ja tunnetilaan. Hyvin pienikin toiminta, esimerkiksi hengityksen rytmi, ääntely tai vaikka jalan heiluttaminen tietyllä nopeudelle voivat auttaa pääsemään samalle aaltopituudelle ja samaan rytmiin. Näitä samoja keinoja meistä jokainen käyttää myös tiedostamattaan. Kun keskitymme vuorovaikutuskumppaniimme, alamme peilata ja heijastaa toistemme ilmeitä ja eleitä. Esimerkiksi kun toinen ristii käsivartensa, toinen seuraa perässä. Ja kun toinen nostaa kulmakarvojaan hämmästyneenä, myös toisen osapuolen ilme vaihtuu.

Täydellinen eläytyminen ja kumppanin toiminnan jäljittely eivät ole toimivia tapoja silloin, kun kumppanisi on todella kiihtyneessä ja ylivireässä tilassa. Tällöin voit auttaa häntä olemalla itse korostuneen rauhallinen. Sinun tunnetilasi auttaa kumppaniasi säätelemään omaa tunnetilaansa.

Havainnoi hänen olemustaan ja toimintaansa

Kumppanisi olemusta ja toimintaa havainnoimalla voit oppia tunnistamaan ne yksilölliset tavat, joilla hän ilmaisee olevansa valmis yhdessäoloon ja toimimaan yhdessä. Esimerkiksi valpas ilme, katsekontakti tai sinua kohti suuntautunut liike kertovat, että kumppanisi on tilanteessa mukana.

Jokaisella meistä on omat kiinnostuksen kohteemme, jotka toisen ihmisen näkökulmasta saattavat vaikuttaa hyvinkin erikoisilta. Yhdessä toimiminen edellyttää kuitenkin eläytymistä toisen maailmaan ja siihen, mikä juuri häntä kiinnostaa. Voit havainnoida kumppanisi toimintaa ja katseen suuntaa, sillä usein ne kohdistuvat asioihin, jotka häntä eniten kiinnostavat. Sen jälkeen teillä on asia, jota voitte alkaa tutkia tai tehdä yhdessä.

Vuorovaikutustilanteen kestoa ei voi määritellä etukäteen. Toisinaan tilanne voi kestää puoli tuntia, toisinaan vain muutaman minuutin riippuen siitä, miten pitkään kumppanisi haluaa jatkaa toimintaa yhdessä. Kumppanillasi on oikeus päättää, kuinka pitkään kulloinkin toimitaan. Kumppanisi saattaa tarvita myös lepohetkiä kesken intensiivisen vuorovaikutustuokionkin. Hän voi ilmaista sen esimerkiksi kääntämällä katseensa pois tai vetäytymällä hiljaisuuteen. Tällöin hänen annetaan olla hetki rauhassa. Vuorovaikutus voi jatkua uudestaan sitten, kun kumppanisi on siihen valmis.

Liity mukaan kumppanisi toimintaan

Kun huomaat, mistä toiminnasta kumppanisi on kiinnostunut, voit mennä siihen mukaan. Tärkeintä on, että toiminta on molemmille mukavaa ja mieluista. Kumppanisi voi tuntea olonsa rentoutuneeksi ja turvalliseksi silloin, kun te molemmat nautitte yhdessäolosta. Myönteinen ilmapiiri tukee kiinnostuksen säilymistä yhteisessä tekemisessä ja kannustaa jatkamaan. Hyvät yhteiset kokemukset lisäävät molempien halua olla ja viettää aikaa yhdessä.

Ole läsnä ja kiinnostunut

  • Hymyile ja ilmaise olemuksellasi ja äänelläsi, että olet kiinnostunut.
  • Varmista, että tilanne on rauhallinen, kiireetön ja rento.
  • Ilmaise välittämistä ja läheisyyttä.
  • Ota katsekontakti ja kosketa kumppaniasi.
  • Keskitä huomio kumppaniisi, seuraa hänen katseensa suuntaa ja havainnoi hänen olemustaan.
  • Mene mukaan toimintaan ja tee yhdessä.

Teksti: asiantuntija Katja Burakoff / Kehitysvammaliiton Tikoteekki