Kierrätystehtävä

Tehtävänä on tunnistaa ja lajitella kotitalousjätteet niille tarkoitettuihin jäteastioihin. Tehtävä on toteutettu piirroskuvilla.

Tehtävän tarkoituksena on oppia lajittelemaan ja kierrättämään jätteitä. Lajittele jäätteet niille kuuluviin jäteastioihin.

Tehtävän kulku

Näet kuvan jätteestä sekä kuusi eri jäteastiaa. Valitse jäteastia, johon jäte mielestäsi kuuluu. Voit tehdä valinnan hiirellä tai askeltamalla välilyönti- ja rivinvaihtonäppäimillä. Tehtävä toimii myös kosketusnäytöllä. Oikea vastaus vahvistetaan kuvana ja tekstinä. Väärä vastaus ilmaistaan punaisella rastilla.

Oikean vastatuksen jälkeen voit siirtyä seuraavalle tehtäväsivulle, kun painan sivun alareunan nuolipainiketta.

Tehtävässä on äänituki. Voit kuunnella kysymyksen ja vastausvaihtoehdot, kun painat tehtäväsivun alareunassa olevaa Kuuntele-painiketta.

Vinkki

Papunetin Kuvasivuilla on tietoa kierrätyksestä.

Papunetin Kuvapankista löytyy paljon kierrätysaiheisia kuvia.