Sanaristikko

Sanaristikoihin voi valita helpot tai vaikeat sanat sekä sananlaskuja sisältävät ristikot. Ristikoihin voi valita esitäytetyt kirjaimet sekä äänituen.

Sanaristikossa voi täyttää helppoja ja vaikeita sekä sananlaskuihin tai muihin teemoihin liittyviä ristikoita. Ristikkotekstiin voi valita pienaakkoset tai SUURAAKKOSET. Jokaiseen täyttösanaan voi lisätä yhden tai kaksi apukirjainta. Ristikoihin voi valita myös äänituen.

Äänituen käyttö

Sanallisen tai kuvallisen vihjeen voi kuunnella klikkaamalla vihjeen perässä olevaa kaiutin-painiketta:

  • Kuvallisessa vihjeessä äänituki paljastaa täytettävän sanan, jolloin tätä ominaisuutta voi hyödyntää esim. oikeinkirjoituksen harjoitteluun.
  • Sanallisessa vihjeessä äänituki lukee ainoastaan vihjesanan tai -lauseen ääneen.
  • Sananlaskuristikoissa äänituki antaa vihjeen täytettävän sanan tavumäärästä ja sanan rytmistä. Äänituki lukee automaattisesti jokaisen oikein täytetyn sanan.

Sanaristikon täyttäminen

Sanaristikon täyttö tapahtuu kirjoittamalla suoraan näppäimistöltä tai valitsemalla kirjaimet annetuista vaihtoehdoista. Kirjainvaihtoehtojen valinta tapahtuu välilyönti- ja rivinvaihtonäppäimillä tai niitä vastaavilla painikkeilla. Väärä kirjainvalinta erottuu ristikossa punaisella. Väärän kirjaimen voi korjata kirjoittamalla päälle uuden kirjaimen.

Ristikon täyttö painikkeilla

  1. Paina ensimmäiseksi välilyöntinäppäintä tai sitä vastaavaa painiketta. Ristikkoon ilmestyy sininen väripalkki, joka osoittaa täytettävän rivin. Välilyöntinäppäimen painalluksilla voit siirtyä seuraaville riveille.
  2. Kun olet valinnut täyttörivin, paina rivinvaihtonäppäintä. Tällöin rivin ensimmäiseen täyttöruutuun ilmestyy kehys.
  3. Paina uudelleen rivinvaihtonäppäintä, jolloin saat näkyviin neljä kirjainvaihtoehtoa. Askella kirjainvaihtoehtojen välillä välilyöntinäppäimen painalluksilla ja valitse kirjain rivinvaihtonäppäimellä.
  4. Jatka samalla tavoin sanan loppuun. Mikäli haluat siirtyä johonkin muuhun kirjainruutuun tai seuraavalle riville, paina välilyöntinäppäintä.