Blisskielen rakenne

Blisskieli rakentuu bliss-symboleista ja apusymboleista sekä apumerkeistä, joita yhdistelemällä voidaan luoda uusia sanoja sekä ilmaista kieliopin mukaisia lauseita.

Bliss-symbolit

Osa bliss-symboleista on kuvanomaisia, osa käsitteellisiä tai sopimuksenvaraisia. Kuvanomaiset bliss-symbolit muistuttavat esittämäänsä asiaa, kun taas käsitteelliset symbolit kuvaavat jotakin esittämänsä asian piirrettä. Sopimuksenvaraisilla symboleilla ei ole kuvanomaista tai käsitteellistä yhteyttä esittämäänsä asiaan. Lisäksi blisskieleen kuuluu kansainvälisiä, yleisesti tunnettuja symboleja. Esimerkiksi nuolia, numeroita ja matemaattisia merkkejä sekä huuto- ja kysymysmerkkiä käytetään blisskielessä samassa merkityksessä kuin kirjoitetussa kielessä yleensäkin.

Esimerkkejä kuvanomaisista bliss-symboleista:

Esimerkkejä käsitteellisistä bliss-symboleista:

Esimerkkejä sopimuksenvaraisista symboleista:

Bliss-symbolin merkitykseen vaikuttavia tekijöitä

Bliss-symbolin osat ovat tietyn etäisyyden päässä toisistaan. Bliss-symbolin merkitys muuttuu, jos symbolin koko, sijainti tai sen eri osien etäisyydet muuttuvat. Esimerkiksi neliön muotoista symbolia voi käyttää eri merkityksissä riippuen siitä, minkä kokoinen se on ja mihin se on sijoitettu.

Perussymbolit ja yhdyssymbolien rakentaminen

Perussymbolit ovat yksinkertaisia kuvioita, joita käytetään itsenäisinä symboleina tai muiden symbolien osina. Perussymbolia ei voi jakaa merkityksellisiin osiin.

Esimerkkejä perussymboleista:

Yhdyssymbolit muodostuvat kahdesta tai useammasta symbolista ja saavat aikaan uuden merkityksen. Yhdyssymboleja voidaan muodostaa kahdella eri tavalla: symbolit voidaan asettaa päällekkäin tai peräkkäin.

Esimerkkejä yhdyssymboleista ja niiden rakentumisesta:

Kielioppi ja lauseen rakentaminen

Blisskielen käyttötapa riippuu sillä keskustelevien ihmisten kielellisistä taidoista sekä muista käytetyistä kommunikointikeinoista ja tilanteesta. Yksittäisiä bliss-symboleja voi käyttää kuvien tapaan merkkeinä ja merkkijonoina, eli myös ilman kielioppia.

Kieliopillisia lauseitakin voi rakentaa kahdella tavalla: joko kansainvälisen blisskieliopin mukaan tai noudattamalla suomen kielen rakenteita. Kansainvälisessä blisskieliopissa lauserakenne on aina vakio ja symbolit esitetään perusmuodossa. Suomen kieli poikkeaa kuitenkin monista muista kielistä erityisesti sijapäätteiden osalta. Siksi Suomessa lauseen voi rakentaa myös suomen kielen mukaisella tai suomen kieltä lähestyvällä tavalla.

Esimerkkejä verbin aikamuodon ilmaisemisesta:

Esimerkkejä genetiivi- eli omistusmuodoista:

Esimerkkejä kokonaisista lauseista:

Blisskielinen lause: poika ajaa traktorilla.
POIKA AJAA TRAKTORILLA.
blisskielellä lause: Traktori on vihreä.
TRAKTORI ON VIHREÄ. Kuvat: BlissOnline
blisskielinen lause: Pojalla on saappaat.
POJALLA ON SAAPPAAT.
blisskielinen lause: Lapset näkevät hevosia.
LAPSET NÄKEVÄT HEVOSIA.

Bliss-symbolien ryhmittely apuvälineissä

blisstaulu, jossa bliss-symbolit on ryhmitelty eri taustaväreillä
Kuvassa on osa laajasta blisstaulusta, jota käytetään apuvälineenä lähikommunikoinnissa. Kuva: Papunet.

Bliss-symbolien löytämisen ja ryhmittelyn helpottamiseksi eri luokkiin kuuluvat symbolit merkitään yleensä eri taustaväreillä. Pohjoismaissa hyväksytyt pastellisävyiset taustavärit ovat:

  • Keltainen: nimeävät symbolit.
  • Punainen: toimintaa kuvaavat symbolit.
  • Vihreä: kuvailevat symbolit.
  • Sininen: ihmiset, persoonapronominit.
  • Valkoinen: konjunktiot, pronominit, kysymyssymbolit.
  • Harmaa: lauseen pienet rakenneosat, kuten kieltosanat, huudahdussanat ja apumerkit.

Teksti: Maija Ylätupa (Papunet) yhteistyössä blisskielen asiantuntijoiden Gitta Lönnqvist, Annette Nylund ja Leena Raveikko kanssa.
Kuvat: Papunet
Bliss-symbolit kuvissa: Bliss Online