Arkisto 2016

Kirjoittajan Pia kuva

Koordinaatteja ja strategioita yliopisto-opintoihin

Tämä syksy on suurten muutosten aikaa elämässäni. Pitää ottaa haltuun konteksteja, suhteita ja tietoa. En tiedä, miten opinnot lähtevät sujumaan, mutta esittelen seuraavassa koordinaatteja ja strategioita, joilla lähden suunnistamaan uusissa haasteissa. Toivon, että näistä on hyötyä ja apua muillekin opintoja aloitteleville autismin kirjon henkilöille.
1 kommentti
Kirjoittajan Santra kuva

Tunteiden ilmaisemisesta

Tunteita on jokaisella, ja kaikilla on oikeus ilmaista niin myönteisiä kuin kielteisiä tunteita. Tässä kirjoituksessani paneudun tähän asiaan, joka toisinaan on ongelmallistakin.
1 kommentti
Kirjoittajan Pia kuva

Vuorovaikutus! Sosiaaliset taidot! Ryhmätyö! Oppiva yhteisö! Entä autisti?

Olen mielenkiinnolla seurannut mediassa nykyisen koulumaailman – ja samalla työmaailmankin – nykyisiä painotuksia. Painopiste näyttää olevan yhä enenevässä määrin vuorovaikutuksessa, sosiaalisissa taidoissa ja ryhmä-/tiimityössä ja yhteisöllisessä oppimisessa. Miten autisti – jolla on usein haasteita kaiken tämän kanssa – voi pärjätä missään koulumaailman tai työmaailman yhteisössä?
Kirjoittajan Santra kuva

Lippujen hankinnasta

Aikaisemmilla blogikirjoituksillani olen maininnut, miten atk ja tietokone ovat minulle hyödyllisiä. Aina ei mene kaikki niin kuin pitäisi, mistä ajattelin nyt tällä kerralla kirjoittaa.
Kirjoittajan Pia kuva

Metafora sosiaalisuudelle

Ihmisen taidot ovat kuin osakkeita, joita sijoitetaan eri sosiaalisissa ympäristöissä. Toisissa ympäristöissä omat taidot ovat hyvässä kurssissa, riippuu olosuhteista ja tavoitteista. Toisissa huonommissa. Taidot/osakkeet ovat suhteessa johonkin arvojärjestelmään, joka arvottaa ne suhteessa toisiinsa ja elämän tapahtumiin.
6 kommenttia
Kirjoittajan Santra kuva

VIHDOINKIN

Kirjoittaessani tätä blogikirjoitelmaani vietetään Suomen suvea – on aurinkoista ja suhteellisen lämmintä. Toisinaan saderopinakuurot haittaavat niin auvoisaa säätä. Tätä voinen verrata kuvainnollisesti kesäkuun alkupuolella vietettyyn juhlapäivään, jolloin astui voimaan YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus.
1 kommentti
Kirjoittajan Pia kuva

Autistisesta persoonasta

Minulle on kirkastunut tämän prosessin myötä se, että ei-autistin persoonallisuus ja autistin persoonallisuus rakentuvat eri tavalla. Ei-autisti käyttää tulkinnoissaan mielen teoriaa ja perustaa ajattelunsa ja toimintansa oletuksiin siitä, mitä toinen ihminen saattaa kokea, tuntea, ajatella, toivoa. Autisti taas toimii systemaattisemmin ja struktuurit ja näissä flow-tilassa oleminen muodostavat autistin persoonan ja persoonallisen tulkinnan.
7 kommenttia
Kirjoittajan bob-pete kuva

Vahingonilo on paras ilo

Suomalaisten yksi suosituimmista naurunaiheista on se, kun toiset mokaa. TV on tästä hyvä esimerkki, sieltä näytetään ohjelmia, joissa pääsemme osallisiksi ja saamme kunnolla nauraa.