Selkokirjallisuuden lukupiiri

Selkokirjallisuuden lukupiirin tarkoituksena on innostaa heikosti lukevia nuoria ja aikuisia lukemisen pariin. Lukupiirimallia voidaan hyödyntää esimerkiksi kirjastoissa, kouluissa ja muussa lukutaitotyössä selkokieltä tarvitsevien ihmisten parissa.

Selkokirjallisuuden lukupiirimalli on kehitetty Selkokeskuksen Lukuiloa kaikille lukijoille -hankkeessa. Tälle sivulle on koottu vinkkejä ja materiaaleja lukupiirin ohjaamisesta kiinnostuneille.

Materiaalipaketti lukupiirin ohjaajan tukena

Lukupiirin vetämisen tueksi hankkeessa julkaistiin materiaalipaketti. Materiaalipaketti koostuu ohjaajan oppaasta ja podcastista.

Papunetistä luettavaa selkokielellä ja kuvien tuella

Kun lukeminen on vaikeaa, on tärkeää, että luettava on riittävän helppoa. Tällöin lukija saa onnistumisen kokemuksia huomatessaan, että hän pystyy ymmärtämään lukemansa. Tämä taas motivoi jatkamaan lukuharrastusta ja sitä kautta kehittämään lukutaitoa. Papunetistä löydät selkokielistä ja kuvin tuettua luettavaa ilmaiseksi.

Papunetin materiaalit kohtaamiseen ja keskusteluun

Lukemisen lisäksi lukupiirissä voidaan harjoitella myös muita tärkeitä taitoja, kuten tilanteeseen orientoitumista ja itsensä ilmaisua. Orientoimisen tukena voi käyttää Papunetin kuvapankin kuvia. Lukupiiriin voi esimerkiksi tehdä kuvin tuetun ohjelman ja käydä sen avulla läpi lukupiirin rakennetta tai kertoa, kun lukupiirissä siirrytään osiosta toiseen. Kuvat ovat hyvä apukeino erityisesti silloin, kun lukijan lukutaito tai suomen kielen taito on heikko.

Kun lukupiirissä on aika keskustella luetusta, keskustelun tukeminen voi olla tarpeen. Silloin lukupiirissä kannattaa suosia esimerkiksi selkokielisen vuorovaikutuksen periaatteita sekä puhetta tukevia kommunikaatiokeinoja. Papunetin kuvien avulla voi olla helpompi ilmaista itseään tai kertoa, millaisia tunteita luettu herätti. Lukupiirin ohjaaja voi tulostaa aiheeseen sopivia kuvia etukäteen.