Pia

Kirjoittajan Pia kuva

Suhteellisuusteoriaa

Elämä on siis suhteellista – suhteessa arvoihin ja ympäristöön ja luonteenlaatuihimme – ja tarvitsemme kykyä suhtautua kunnioittavasti sekä omaan kulttuuriimme että toisen henkilön kulttuuriin.
4 kommenttia
Kirjoittajan Pia kuva

Autismin määritelmästä

Kaikki määritelmät – niin negatiiviset, neutraalit kuin positiivisetkin – ovat edistäneet autismin ymmärrystä. Itse käsitteellisenä ajattelijana tarvitsen määritelmiä ymmärtääkseni asioita ja olen pyrkinyt omia ja muiden autistien kokemuksia ja positiivisia, neutraaleja ja negatiivisia määritelmiä pohtimalla luomaan oman positiivisen määritelmäni autismista.
4 kommenttia
Kirjoittajan Pia kuva

Struktuurista elämäntapaan

Autistina rakastan struktuureita – haluan struktuurin arkeen, asiointiin, sosiaalisiin tilanteisiin, harrastuksiin, muutoksiin…kaikkeen. Ensin…sitten…sitten…sitten…lopuksi…. Minulla on lähes viisikymppisenä ollut monenlaisia struktuureita…koulun struktuurit, jalkapalloharrastuksen struktuurit, viulunsoiton ja bändissä soittamisen struktuurit, yliopisto-opiskelun struktuurit, työttömyyden struktuurit, päivätoiminnan struktuurit, freelance-kääntämisen struktuurit…, mutta ehkä näitä kaikkia voisi yhdistää se, että aina on ollut kyse jostain elämäntavasta.
Kirjoittajan Pia kuva

Autismikuiskaaja

Autismikuiskaajan on tärkeä käyttää omaa empatiakykyään autistille tärkeiden asioiden suhteen. Samoin autismikuiskaajan on hyvä käyttää omaa kykyään miettiä asioiden toisen henkilön näkökulmasta ja autistin käyttämän kielen kannalta. Arvioisin, että näillä vinkeillä pääsee autismikuiskauksessa alkuun. Autismi on ymmärrys-, tieto- ja taitolaji, joten hyvä autismikuiskaaja pitää aina mielensä avoimena uusille havainnoille ja toimintatavoille.

6 kommenttia
Kirjoittajan Pia kuva

Sosiaalisen tason pohdintaa

Kun nyt saan ohjausta kotiin, olen joutunut jälleen kerran miettimään ilmiötä nimeltä ’sosiaalinen taso’. Usein nimittäin kun kuormitun vuorovaikutuksesta joidenkin ihmisten kanssa koen, että heidän ’sosiaalinen tasonsa’ on liian korkea minulle. Minä kun tarvitsen vahvasti autistien ’sosiaalista tasoa’. Tuli tarve eritellä, mitä oikein tarkoitan, jotta osaan kertoa ohjaajille, missä menee vikaan.

2 kommenttia
Kirjoittajan Pia kuva

Autismi ja vaihtoehdoilla kommunikoiminen

Viime syksynä aloin saada ohjausta kotiin kerran viikossa Autismisäätiön satelliittiohjaajilta. Kanssani toimii aina yksi neljästä ohjaajasta. Minulle syntyi tarve miettiä kommunikaatiota, koska kommunikointi erilaisten ohjaajien kanssa ei tuntunut mitenkään itsestään selvältä. Aloin pohtia asiaa.

4 kommenttia
Kirjoittajan Pia kuva

Autismista ja elämänhallinnasta

Mitä on elämänhallinta yleisesti ottaen? Demokratiassa elämänhallinta on mielestäni elämän ilmiöiden hallintaa yhteiskunnan tarjoamissa rakenteissa niin, että henkilö kokee voivansa vaikuttaa elämään (ajopuuna olemisen sijaan) yhteiskunnan sääntöjen puitteissa. Enemmistöön kuuluville tämä on luonnollisesti helpompaa ja vähemmistöihin kuuluville luonnollisesti vaikeampaa. Vähemmistöjen kohdalla tarvitaan usein etujärjestöjä luomaan yhteiskunnan rakenteisiin myös sija (käytäntöjä, rooleja) vähemmistöihin kuuluville.
6 kommenttia
Kirjoittajan Pia kuva

Taiteesta ja autismista

Olen kohta soittanut selloa vuoden. Hyväksi onnekseni löysin hyvän, tarpeeksi vaativan opettajan Sibelius Akatemiasta. Eilen illalla ajattelin sellotunnin jälkeen, että onpa ihana, kun on oppinut musiikin kieltä (teoriaa) ja sellotekniikkaa niin, että voin soittaa paremmin ja puhua soittamisesta opettajani kanssa.