Keskustelukumppanin rooli

Kun henkilö viestii apuvälineellä, myös keskustelukumppanin toiminnalla on merkitystä.

Viestintä voi tapahtua avainsanoilla tai kokonaisilla lauseilla riippumatta siitä, viestiikö henkilö kirjoittamalla, kuvilla vai bliss-symboleilla. Avainsanat ilmaisevat viestin ymmärtämisen kannalta keskeiset sanat. Avainsanalla ilmaistaan esimerkiksi henkilö tai asia, johon viesti liittyy. Avainsana voi viitata myös tapahtumaan, paikkaan tai aikaan. Kerronta avainsanoilla edellyttää tulkintaa ja tarkentavia kysymyksiä. Viestiin liittyviä tarkentavia kysymyksiä ovat esimerkiksi:

 1. Kuka tai kenelle?
 2. Mitä tapahtuu tai tehdään?
 3. Milloin tai missä?

Sanattomat viestit ovat luonnollinen osa kommunikointia ja ne lisäävät kommunikoinnin sujuvuutta myös silloin, kun käytössä on apuvälineitä. Keskustelutilanteessa on hyvä olla saatavilla myös kynä ja paperia, jotta henkilö itse tai keskustelukumppani voi piirtämällä selvittää, mihin asia liittyy.

Kun keskustelukumppanisi viestii apuvälineellä, toista ääneen myös hänen eleensä ja ilmeensä sekä asiat, joita hän osoittaa joko apuvälineestä tai ympäristöstä. Toista lopuksi koko viesti niin kuin olet sen ymmärtänyt. Vain siten voit varmistaa häneltä, oletko ymmärtänyt viestin oikein.

Keinoja tukea viestintää

 • Anna aikaa. Viestin hakeminen apuvälineestä tai kirjoittaminen on aina hitaampaa kuin puhuminen tai elehtiminen.
 • Huomioi myös sanattomat viestit. Eleet ja toiminta ovat osa viestintää eikä kaikkea tarvitse pyrkiäkään ilmaisemaan apuvälineen avulla. Huomioi esimerkiksi katseen suunta, pään liikkeet, ilmeet ja eleet, ja sanoita niistä välittyvät viestit.
 • Ole tarkkana tulkitsemisessa ja varmista, tulkitsitko eleet ja ilmaisut oikein. Tee tarkentavia kysymyksiä ja toista ääneen koko viesti.
 • On tärkeää, että kumppanisi voi ilmaista omia ajatuksiaan kaikissa tilanteissa ja että olette sopineet toimintatavoista keskustelutilanteessa. Kun kumppanisi viestii avainsanoilla, vastuu viestin tulkinnasta ja keskustelun etenemisestä on sinulla. Varmista myös muissa tilanteissa, miten kumppanisi ilmaisee, kun hän haluaa apuasi keskustelun tai kerronnan etenemisessä.
 • Varmista, että apuväline on aina kumppanisi saatavilla. Sovi, millä eleellä tai ilmaisulla kumppanisi voi pyytää apuvälinettä, jos se ei ole esillä.
 • Jos apuvälineen toiminnassa ilmenee vikaa, ilmoittakaa siitä mahdollisimman pian apuvälineyksikköön. Jos kommunikointi apuvälineen kanssa ei suju, ohjausta voi pyytää puheterapeutilta tai kommunikaatio-ohjaajalta.

Nopea piirrosviestintä -menetelmä on myös yksi keino, jolla keskustelukumppani voi tukea kerrontaa silloin, kun kommunikointilaitteesta tai -taulusta ei löydy tarvittavaa sanastoa tai kun kommunikoinnin apuväline ei ole saatavilla. Lue lisää nopea piirrosviestintä -menetelmästä.

Ohje auditiiviseen askellukseen

Jos kommunikointikansion tai aakkostaulun käyttö ei onnistu itsenäisesti esimerkiksi näkövamman tai liikuntavamman takia, voit osoittaa ja luetella apuvälineen sanastoa tai kirjaimia viestinnän mahdollistamiseksi. Tällaista sanaston selaustapaa kutsutaan auditiiviseksi askellukseksi.

 1. Selvitä ensin, miten kumppanisi ilmaisee viestit ”kyllä” ja ”ei”. Esimerkiksi silmien räpäytys kerran voi tarkoittaa ”kyllä” ja kaksi kertaa tarkoittaa ”ei”. Kun käytätte auditiivista askellusta, kumppanisi voi valita viestin käyttämällä ”kyllä”-vastausta. 
 2. Luettele ja osoita aakkosia, sanoja tai valmiita viestejä yksi kerrallaan. Pidä välissä pieni tauko, jotta kumppanisi ehtii ilmaista valintansa. Toista kumppanisi valitsema kirjain tai sana ääneen ja jatka luettelemista, kunnes koko viesti on valmis.
 3. Jos kumppanisi ei valitse mitään luettelemistasi vaihtoehdoista, kysy luetteletko vaihtoehdot uudelleen. Jos sanaa tai viestiä ei löydy apuvälineestä, luettele muita tilanteeseen tai aiheeseen liittyviä sanoja. Kun puuttuva sana löytyy, kirjoita se apuvälineeseen.
 4. Jos kumppanisi kirjoittaa viestejä kirjain kirjaimelta, voit luetella aakkosia yksi kerrallaan. Voitte käyttää myös läpinäkyvää aakkostaulua, josta kumppanisi voi osoittaa kirjaimia katseellaan. Toistaa ääneen kumppanisi valitsemat kirjaimet ja niistä muodostuvat sanat ja lauseet.
 5. Varmista jokaisen viestin valmistumisen jälkeen, että viesti on juuri siinä muodossa, kuin kumppanisi on halunnut sen ilmaista. Tee tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä, jotta viesti täydentyy siihen muotoon kuin kumppanisi on tarkoittanut.

Videoita

Kati käyttää tietokonetta päähiirellä ja kommunikoi läheistensä sekä avustajiensa kanssa näkymättömän aakkostaulun avulla. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.
Kommunikoinnissa pääsee alkuun, jos käytössä on kynä ja paperia. Pikapiirroksessa ideana on piirtää kaksi tai useampia vaihtoehtoja ja kysymysmerkki, joka merkitsee ”ei mikään näistä vaihtoehdoista”. Kuvien avulla selvitetään, mitä henkilö haluaa ilmaista. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Lisätietoa

Osaava kumppani

(O)saammeko jutella? -blogissa on havaintoja ja kokemuksia puhevammaisten ja puhuvien ihmisten välisistä keskusteluista