Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus

Kommunikaatio-ohjauksessa lähi-ihmiset saavat opetusta esimerkiksi tukiviittomiseen ja kuvien käyttöön.

Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus täydentää kommunikoinnin kuntoutusta. Opetuksen ja ohjauksen avulla perheenjäsenet ja lähi-ihmiset voivat oppia tukiviittomia sekä kommunikointia apuvälineillä. Laajojen kommunikointikansioiden ja kommunikointiohjelmien sekä teknisten välineiden sujuva käyttö vaatii paljon harjoittelua. Ilman perheenjäsenten ja lähi-ihmisten tukea apuväline voi jäädä käyttämättä.

Kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta toteuttavat yleensä puhevammaisten tulkit, viittomakielen tulkit sekä AAC-ohjaajat. He toimivat yhteistyössä kuntouttavan puheterapeutin sekä kommunikoinnin apuvälineestä vastaavan apuvälineyksikön kanssa. Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus ei kuitenkaan voi korvata lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvaa puheterapiaa tai kommunikoinnin apuvälinearviointia.

Mistä kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta haetaan?

Kommunikaatio-ohjaus on harkinnanvarainen palvelu, jota haetaan kunnan sosiaalitoimesta. Puhevammaisen henkilön ikä ei vaikuta palvelun saamiseen. Kunta voi järjestää kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta itse, mutta hyvin usein kunta hankkii palvelun yrityksiltä tai järjestöiltä.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan suositus puheterapeutilta tai muulta sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijalta. Suosituksen voi kirjata esimerkiksi seuraavaan lomakkeeseen.

Tulostettava suositus kommunikaatio-opetuksesta ja ohjauksesta (Kehitysvammaliiton Tikoteekin mallilomake, docx)

Lisätietoa

Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus (Vammaispalvelujen käsikirja)

Kommunikaatio-ohjauksen arkea (Tikonen-lehti)

Kommunikaatio-ohjauksen kirjavat käytännöt (Tikonen-lehti)