Kommunikointitaulut arjen aktiivisuuteen ja osallisuuteen

Sivulle kootut kommunikointitaulut helpottavat arjen aktiivisuuden ja osallisuuden puheeksiottoa. Kommunikointitaulut on tuotettu osana Paralympiakomitean Aktiivisuutta läpi arjen -hanketta.

Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeen (2022–2024) tavoitteena oli edistää vähän liikkuvien ja tukea tarvitsevien henkilöiden osallisuutta ja liikkumista. Kommunikointitaulut on tehty yhteistyössä Papunetin kanssa, ja niitä voi hyödyntää kuka tahansa. Lue lisää hankkeesta Paralympiakomitean verkkosivulta.

Hankkeessa jalkautetaan myös Paralympiakomitean aiemmassa hankkeessa kehitettyä Helmi-mallia. Helmi-malli antaa avaimet tuottaa vähän liikkuville ja tukea tarvitseville henkilöille merkityksellisiä liikkumisen kokemuksia. Mallin tarkoituksena on auttaa ammattilaisia lisäämään arjen aktiivisuutta yhdessä asiakkaidensa kanssa. Lue lisää mallista ja tilaa maksuton opas Paralympiakomitean verkkosivulta.

Kommunikointitaulut

Arjen toiminnat