Tietoa blisskielellä

Sivulla on artikkeleita eri aiheista suomeksi ja blisskielellä. Artikkeleissa kerrotaan mm. laivamatkustamisesta, tulkkauspalvelusta ja terveellisestä ruuasta.

Artikkelit ovat blisskieliopin tarkastajien kirjoittamia tai hyväksymiä. Avaa tai tulosta pdf-tiedostot lukemista varten.

Puhevammaisten tulkkauspalvelu

Laivassa

Kirjastossa

Elokuvissa

Rakastuminen

Syö terveellisesti

Kodin paloturvallisuus

Lapsen oikeudet