Virikkeitä haju- ja makuaistille

Oheisia virikemateriaaleja käyttämällä kumppanin on mahdollista kokea monipuolisesti erilaisia, toisistaan erottuvia haju- tai makuelämyksiä. Lisäksi päivittäisten toimien kuten ruokailun, kylpemisen tai ulkoilun aikana voidaan tarjota mahdollisuuksia erilaisiin haju- ja makuaistimuksiin.

Haju- ja makuaistimukset herättävät usein erilaisia tunnereaktioita sekä muistoja aiemmin koetuista tilanteista ja kokemuksista. Yhteisessä tilanteessa onkin tärkeää antaa riittävästi aikaa haju- tai makuaistimukseen tutustumiseen ja kokemuksen jakamiseen yhdessä keskustellen.

Vuorovaikutuksen kannalta on tärkeää löytää sellaiset haju- ja makuaistia aktivoivat tilanteet, jotka houkuttelevat kumppania mukaan yhteiseen tekemiseen sekä auttavat häntä pitämään yllä kontaktia ja mielenkiintoa. Tilanteissa on tärkeää edetä kumppania havainnoiden, hänelle sopivassa tahdissa. Kumppanin aloitteille jätetään riittävästi tilaa ja niihin vastataan välittömästi.

Mahdolliset aistien yli- ja aliherkkyydet sekä yksilölliset erityispiirteet pyritään ottamaan huomioon jo tilannetta suunniteltaessa. Toiminta keskeytetään, jos tilanne tuntuu kumppanista epämiellyttävältä.

Opas aistien aktivointiin

Toimimalla osallisuuteen

Ennen virikkeisiin tutustumista on hyvä lukea Toimimalla osallisuuteen -opaskirjanen, jossa käsitellään kehitysvammaisuutta ja aistien aktivoimista.

Virikemateriaaleja haju- ja makuaistien aktivoimiseen

Itsevalmistettavia virikkeitä haju- ja makuaisteille

Valmistusohjeita ja käyttötapoja.

Virikemateriaaleja myyviä liikkeitä

Tevella

Lekolar

Allomaari

ELLIn kauppa

SpaceKraft (englanninkielinen sivu)