Virikkeitä kuuloaistille

Lähi-ihmiset voivat erilaisten äänien avulla, niitä jäljittelemällä ja niillä hassuttelemalla herättää kumppanin kiinnostuksen heihin itseensä ja yhteisesti jaettavaan aiheeseen.

Virikemateriaaleja käyttämällä voidaan lisätä kumppanin kiinnostusta ympäristönsä ääniin ja erilaisiin ääntä tuottaviin esineisiin. Kumppanille annetaan mahdollisuus tutustua erilaisiin kuuloaistimuksiin, niiden ominaisuuksiin ja värähtelyyn.

Vuorovaikutuksen kannalta on tärkeää löytää sellaiset kuuloaistia aktivoivat tilanteet, jotka houkuttelevat kumppania mukaan yhteiseen tekemiseen sekä auttavat häntä pitämään yllä kontaktia ja mielenkiintoa. Tilanteissa on tärkeää edetä kumppania havainnoiden, hänelle sopivassa tahdissa. Kumppanin aloitteille jätetään riittävästi tilaa ja niihin vastataan välittömästi.

Mahdolliset aistien yli- ja aliherkkyydet sekä yksilölliset erityispiirteet pyritään ottamaan huomioon jo tilannetta suunniteltaessa. Toiminta keskeytetään, jos tilanne tuntuu kumppanista epämiellyttävältä.

Opas aistien aktivointiin

Toimimalla osallisuuteen

Ennen virikkeisiin tutustumista on hyvä lukea Toimimalla osallisuuteen -opaskirjanen, jossa käsitellään kehitysvammaisuutta ja aistien aktivoimista.

Virikemateriaaleja kuuloaistin aktivoimiseen

Itsevalmistettavia virikkeitä kuuloaistille

Valmistusohjeita ja käyttötapoja

piirroskuva ihmisestä, jolla on kuulokkeet päässä.

Äänipankki

Kuuntele tai lataa omalle laitteellesi ympäristön ääniä. Äänet ovat mp3-tiedostoina.

Virikemateriaaleja myyviä liikkeitä

Tevella
Lekolar
Allomaari
ELLIn kauppa
SpaceKraft (englanninkielinen sivu)