Virikkeitä kuuloaistille

Oheisia virikemateriaaleja käyttämällä voidaan lisätä kumppanin kiinnostusta ympäristönsä ääniin ja erilaisiin ääntä tuottaviin esineisiin. Kumppanille annetaan mahdollisuus tutustua erilaisiin kuuloaistimuksiin, niiden ominaisuuksiin ja värähtelyyn.

Lähi-ihmiset voivat erilaisten äänien avulla, niitä jäljittelemällä ja niillä hassuttelemalla herättää kumppanin kiinnostuksen heihin itseensä ja yhteisesti jaettavaan aiheeseen. Vuorovaikutuksen kannalta on tärkeää löytää sellaiset kuuloaistia aktivoivat tilanteet, jotka houkuttelevat kumppania mukaan yhteiseen tekemiseen sekä auttavat häntä pitämään yllä kontaktia ja mielenkiintoa. Tilanteissa on tärkeää edetä kumppania havainnoiden, hänelle sopivassa tahdissa. Kumppanin aloitteille jätetään riittävästi tilaa ja niihin vastataan välittömästi.

Mahdolliset aistien yli- ja aliherkkyydet sekä yksilölliset erityispiirteet pyritään ottamaan huomioon jo tilannetta suunniteltaessa. Toiminta keskeytetään, jos tilanne tuntuu kumppanista epämiellyttävältä.

Opas aistien aktivointiin

Toimimalla osallisuuteen

Ennen virikkeisiin tutustumista on hyvä lukea Toimimalla osallisuuteen -opaskirjanen, jossa käsitellään kehitysvammaisuutta ja aistien aktivoimista.

Virikemateriaaleja kuuloaistin aktivoimiseen

Itsevalmistettavia virikkeitä kuuloaistille

Valmistusohjeita ja käyttötapoja

Virikemateriaaleja myyviä liikkeitä

Tevella

Lekolar

Allomaari

ELLIn kauppa

SpaceKraft (englanninkielinen sivu)