Virikkeitä tuntoaistille

Tunnustelemalla ja kokeilemalla kumppanin on mahdollista saada muita aistikokemuksia täydentävää tietoa.

Virikemateriaaleja käyttämällä kumppanille voidaan tarjota monipuolisia tuntokokemuksia. Yhteisissä tilanteissa kumppani voi tutustua tunnustelemalla erilaisiin esineisiin ja niiden ominaisuuksiin, vastaanottaa erilaisia hänelle tarjottuja tuntoaistimuksia sekä saada kokemuksia omasta kehostaan ja sen rajoista.

Vuorovaikutuksen kannalta on tärkeää löytää sellaiset tuntoaistia aktivoivat tilanteet, jotka houkuttelevat kumppania kontaktiin ja auttavat pitämään hänen mielenkiintoaan yllä. Tilanteissa on tärkeää edetä kumppania havainnoiden, hänelle sopivassa tahdissa. Kumppanin aloitteille jätetään riittävästi tilaa ja niihin vastataan välittömästi.

Mahdolliset aistin yli- ja aliherkkyydet sekä yksilölliset tuntoaistiin liittyvät erityispiirteet pyritään ottamaan huomioon jo tilannetta suunniteltaessa. Toiminta keskeytetään, jos tilanne tuntuu kumppanista epämiellyttävältä.

Opas aistien aktivointiin

Toimimalla osallisuuteen

Ennen virikkeisiin tutustumista on hyvä lukea Toimimalla osallisuuteen -opaskirjanen, jossa käsitellään kehitysvammaisuutta ja aistien aktivoimista.

Virikemateriaaleja tuntoaistin aktivoimiseen

Itsevalmistettavia virikkeitä tuntoaistille

Valmistusohjeita ja käyttötapoja

Virikemateriaaleja myyviä liikkeitä

Tevella
Lekolar
Allomaari
ELLIn kauppa
SpaceKraft (englanninkielinen sivu)