Kuvasanasto aikuisille maahanmuuttajille

Näkymä aikuisten maahanmuuttajien sanastosta.

Maahanmuuttajille suunnatussa kuvasanastossa on suomen kielen perussanastoa, joka on kuvitettu selkeällä piirroskuvituksella. Sanasto soveltuu esimerkiksi kielen alkeiden opiskeluun ja kommunikointiin tilanteissa, joissa yhteistä kieltä ei vielä ole.

Valmis sanasto

Valmiin sanaston voi ladata PDF-tiedostona. Sanasto kannattaa tulostaa vaakasuuntaisena.

Muokattava sanasto

Muokattavan sanaston sivut avautuvat Papunetin kuvatyökalussa, jossa sanastoa voi täydentää omiin tarpeisiin sopivilla sanoilla, kuvilla tai käännöksillä.

HUOM! Jos haluat tallentaa sanastot tai niihin tekemäsi muutokset omiin materiaaleihin kuvatyökalussa, kirjaudu ensin kuvatyökaluun ja avaa vasta sen jälkeen muokattava materiaali alla olevasta listasta.

1. Fraasit ja kielet

2. Henkilöt

3. Tekemiset

4. Terveys

5. Hygienia

6. Kehonosat

7. Aika

8. Adjektiivit

9. Paikat

10. Ruoka (yleinen)

11. Kasvikset

12. Juomat

13. Esineet

14. Vaatteet

Lähteet 

Materiaalit on koottu ja muokattu Papunetin kommunikointikansioiden pohjalta. Muokkaustyön on tehnyt Kommunikaatiokansioita turvapaikanhakijoille -vapaaehtoisprojekti / Nadja Kasinskaja.

Tietosuojaseloste