Kuvasanasto maahanmuuttajalapsille

Näkymä maahanmuuttajalasten kuvasanastosta.

Maahanmuuttajille suunnatussa kuvasanastossa on suomen kielen perussanastoa, joka on kuvitettu selkeällä piirroskuvituksella. Sanasto soveltuu esimerkiksi kielen alkeiden opiskeluun ja kommunikointiin tilanteissa, joissa yhteistä kieltä ei vielä ole.

Valmis sanasto

Valmiin sanaston voi ladata PDF-tiedostona. Sanasto kannattaa tulostaa vaakasuuntaisena.

Muokattava sanasto

Muokattavan sanaston sivut avautuvat Papunetin kuvatyökalussa, jossa sanastoa voi täydentää omiin tarpeisiin sopivilla sanoilla, kuvilla tai käännöksillä. Kuvatyökalussa on valmiina tuhansia piirros- ja valokuvia, ja työkaluun voi tuoda myös omia kuvia.

Muokkausten jälkeen materiaalit voi tallentaa palvelimelle tai PDF-tiedostoksi.

1. Fraasit ja kielet

2. Henkilöt

3. Tekemiset

4. Terveys

5. Hygienia

6. Kehonosat

7. Adjektiivit

8. Kulkuvälineet

9. Paikat

10. Ruoka (yleinen)

11. Kasvikset

12. Juomat

13. Esineet

14. Vaatteet

15. Eläimet

Lähteet 

Materiaalit on koottu ja muokattu Papunetin kommunikointikansioiden pohjalta. Muokkaustyön on tehnyt Kommunikaatiokansioita turvapaikanhakijoille -vapaaehtoisprojekti / Nadja Kasinskaja.

Tietosuojaseloste