Toimintakyky ja sen arviointi

Piirroskuvat kahdesta toimintakyvyn osa-alueesta: tunteet ja stressinhallinta sekä ihmissuhteet.

Toimintakykysanastoon on koottu kuvia päivittäisistä toiminnoista ja toimintakyvyn eri osa-alueista.

Materiaali soveltuu haastattelun tueksi esimerkiksi toimintakyvyn arviointeihin. Sanastoa voi käyttää sellaisenaan tai laminoida ja leikata kuvat irtokorteiksi. 

Videoita toimintakykysanaston käytöstä keskustelun tukena.

Tietoa Talking Mats® -menetelmästä, jossa keskustelu tapahtuu kuvien tuella.

Sisällöt

Materiaalin sivut aukeavat Papunetin kuvatyökalussa, jossa kuvia voi lisätä ja tarvittaessa suurentaa kuvien kokoa.

HUOM! Jos haluat tallentaa sivut tai niihin tekemäsi muutokset omiin materiaaleihin kuvatyökalussa, kirjaudu ensin kuvatyökaluun ja avaa vasta sen jälkeen muokattava materiaali alla olevasta listasta.

1. Toimintakyvyn eri osa-alueet kuvina

2. Ajattelu ja oppiminen

3. Tunne-elämä ja stressin hallinta

4. Ihmissuhteet

5. Kommunikointi

6. Kotielämä ja kodinhoito yleissanasto

7. Itsestä huolehtiminen

8. Liikkuminen ja siirtymiset

9. Työ ja opiskelu

10. Vapaa-aika (harrastukset ja toiminnat kotona)

11. Vapaa-aika (harrastukset ja toiminnat kodin ulkopuolella)

12. Asiointi kodin ulkopuolella

13. Apuvälineisiin liittyvää sanastoa

Kansion kokoamista varten voit tulostaa myös välilehtiin liimattavat aihemerkit.

Tietosuojaseloste