Papunetin vinkit Lukuviikolle

Lukuviikkoa vietetään 22.–28.4.2024. Viikko tarjoaa näkökulmia kirjallisuuteen ja lukemiseen sekä innostaa kaikenikäisiä kirjojen pariin. Tänä vuonna viikon teemana on kohtaaminen.

Ihmisten kohtaaminen ja luetusta keskustelu on monelle tärkeä osa lukukokemusta. Kohtaaminen voi tapahtua esimerkiksi lukupiirissä. Selkokirjallisuuden lukupiirissä huomioidaan myös heikoimmat lukijat ja edetään lukupiiriläisten taitojen ja innostuksen mukaan. Siksi vinkkaamme Lukuviikolla selkokielistä luettavaa ja keinoja kohtaamisen tueksi.

Papunetistä löydät lukemista selkokielellä ja kuvien tuella

Kun lukeminen on vaikeaa, on tärkeää, että luettava on riittävän helppoa. Tällöin lukija saa onnistumisen kokemuksia huomatessaan, että hän pystyy ymmärtämään lukemansa. Tämä taas motivoi jatkamaan lukuharrastusta ja sitä kautta kehittämään lukutaitoa. Papunetistä löydät selkokielistä ja kuvin tuettua luettavaa ilmaiseksi.

Papunetin materiaalit tukevat kohtaamista ja keskustelua

Lukemisen lisäksi lukupiirissä voidaan harjoitella myös muita tärkeitä taitoja, kuten tilanteeseen orientoitumista ja itsensä ilmaisua. Orientoimisen tukena voi käyttää Papunetin kuvapankin kuvia. Lukupiiriin voi esimerkiksi tehdä kuvin tuetun ohjelman ja käydä sen avulla läpi lukupiirin rakennetta tai kertoa, kun lukupiirissä siirrytään osiosta toiseen. Kuvat ovat hyvä apukeino erityisesti silloin, kun lukijan lukutaito tai suomen kielen taito on heikko.

Kun lukupiirissä on aika keskustella luetusta, keskustelun tukeminen voi olla tarpeen. Silloin lukupiirissä kannattaa suosia esimerkiksi selkokielisen vuorovaikutuksen periaatteita sekä puhetta tukevia kommunikaatiokeinoja. Papunetin kuvien avulla voi olla helpompi ilmaista itseään tai kertoa, millaisia tunteita luettu herätti. Lukupiirin ohjaaja voi tulostaa aiheeseen sopivia kuvia etukäteen.

Lukemisen iloa!

Vinkit on koottu Selkokeskuksen Lukuiloa kaikille lukijoille -hankkeen ohjaajan opasta hyödyntäen.