Kansion käytön harjoittelu

Sivulla on vinkkejä sekä tulostettavia materiaaleja kansion käytön harjoitteluun vaiheittain. Vinkkejä ja materiaaleja voi soveltaa oman kansion sekä omien kommunikoinnin tarpeiden mukaan.

Käytännönläheisten ohjeiden ja videoiden lisäksi jokaiseen vaiheeseen on lisätty pelillisiä tehtäviä, jotka voi tulostaa harjoitusmateriaaleiksi. Harjoittelussa on hyvä muistaa, että ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa käyttää kansiota. Kaikki ihmiset eivät viesti kokonaisilla lauseilla vaan saattavat viestiä vain yksittäisillä sanoilla. Harjoittelussa kannattaakin keskittyä ennen kaikkea kommunikoinnin sujuvuuteen, sillä kansion tarkoitus on helpottaa kommunikointia arjessa.

Tutustu kansioon ja harjoittele sen käyttöä ensin itse, jotta voit näyttää läheisellesi miten kansion avulla viestitään arjen tilanteissa. Kun osoitat kuvia kansiosta oman puheesi rinnalla, läheisesi voi jäljitellä toimintaasi ja oppii käyttämään kansiota kommunikoinnin välineenä. Samasta syystä osoita kuvia oman puheesi rinnalla, vaikka läheisesi ymmärtäisikin puhetta ilman kuvien tukea.

Kansion käyttöä on hyvä harjoitella vaiheittain. Kiireisen arjen keskellä kansion käyttö voi tuntua vaikealta. Siksi harjoittelu kannattaa liittää mukavaan yhdessäoloon. Kansiota voi myös käyttää eri tilanteissa eri tavoin. Jotta kansio kannustaa viestimään, sanastoon kannattaa lisätä kuvia kansion käyttäjälle tärkeistä asioista. Tällaisia ovat esimerkiksi kuvat läheisistä ihmisistä, lemmikeistä, harrastuksista ja muista mieluisista tekemisistä. Kuvia kannattaa lisätä säännöllisesti, jotta kansion avulla voi kertoa myös uusista asioista ja tapahtumista.

Kansion käytön rinnalla on hyvä muistaa myös kaikki muut käytössä olevat kommunikoinnin keinot ja muodot! Sillä viestiä ei ole tarpeen osoittaa kansiosta silloin, kun asian saa kerrottua jollakin muulla tavalla. Kansion käyttö motivoi niissä tilanteissa, joissa asian kertomiseen ei ole muuta keinoa. Ei siis ole tärkeää, käyttääkö kansiota jollain tietyllä tavalla vaan että kansiolla saa kerrottua asiansa ja tulee ymmärretyksi. Tärkeää on myös se, että kansion käyttäjä tulee ymmärretyksi myös vieraampien ihmisten kanssa.

Kansion käytön harjoittelun voi porrastaa neljään vaiheeseen.

1. Tutustuminen kansion sisältöön

Kansion sanasto on jaettu useaan eri aihepiiriin eli kategoriaan, joilla on omat aihemerkkinsä eli nipsut. Nipsut helpottavat aihepiirin löytämistä ja ne on kiinnitetty sivujen reunoihin. Uuden aihepiirin sanasto alkaa aina kansion vasemmalta sivulta.

Joissakin kommunikointikansioissa kuvilla on taustavärit tai värilliset kehykset. Värien tarkoitus on helpottaa eri sanaluokkiin kuuluvien sanojen tai valmiiden viestien löytämistä.

piirroskuvia eri taustaväreillä
Eri sanaluokan sanat erotellaan erivärisillä taustoilla: ihmiset (sininen), substantiivit (keltainen), verbit ja tekemiset (punainen), adjektiivit (vihreä), pikkusanat ja pikaviestit (valkoinen).
kuva kommunikointisanaston ruudusta, jossa on d-kirjain kulmassa

Sanastossa voi olla myös kuvia, joiden alakulmassa on pieni kirjain tai numero. Tällaisia ruutuja kutsutaan linkeiksi, ja ne ohjaavat kuvan esittämään aihepiiriin muualla kansiossa. Jos linkkiruudussa on kirjain, aihepiirin sivulle pääsee kategorian kirjaimella merkittyä alanipsua kääntämällä. Jos ruudussa on numero, sivulle pääsee kategoria-nipsusta kääntämällä (kansion eri kategoriat on numeroitu). Kuvan esimerkissä linkkiruudun D-kirjain ohjaa Leikit ja lelut -sivulle.

Kun tutustut kansion sanastoon yhdessä läheisesi kanssa, kerro samalla ääneen, mitä teet ja mille sivulle milloinkin menet. Kun läheisesi osoittaa kuvia kansiosta, sano ääneen jokaisen kuvan merkitys ja käytä sitä jossakin lauseessa. Näin hän oppii kuvien merkityksiä ja käyttöä kerronnan välineenä.

Muista, että kansion käyttö on aluksi vaikeaa kaikille ja vie aikaa. Välillä tulee virheitä, mutta se ei haittaa. Pikkuhiljaa kansion käyttö muuttuu sujuvammaksi ja nopeammaksi ja auttaa selvittämään asioita haastavissakin tilanteissa.

2. Ilmaisu yksittäisillä kuvilla

Valitse aluksi 1-3 arkipäivän tilannetta, jotka kiinnostavat läheistäsi eniten. Aloittakaa kansion käyttö näissä tilanteissa ja opetelkaa jo tässä vaiheessa kuljettamaan kansiota tilanteesta toiseen. Kun puhut läheisellesi, osoita kuvista avainsanat. Esimerkiksi, kun sanot ”kohta mennään syömään”, osoita samalla kuvaa ”syödä”. Tai kun lapsi haluaa leikkiä esimerkiksi autoilla, osoita auton kuvaa kansiosta.

Jotta läheisesi kiinnostuu osoittamaan kuvia myös itse, tee valintakysymyksiä kansion kuvilla. Esimerkiksi: ”Haluatko omenan vai mandariinin?” On tärkeää, että sanot sanan ja osoitat kuvaa yhtä aikaa. Jos kansiosta puuttuu teille tärkeitä sanoja, voit lisätä niitä joko piirtämällä tai leikkaamalla lehdestä. Puuttuvia kuvia voi hakea ja tulostaa myös Papunetin kuvatyökalusta.

3. Ilmaisu lyhyillä lauseilla

Kun kansion sisältö alkaa tulla tutuksi ja osaat käyttää yksittäisiä kuvia puheesi rinnalla, on aika alkaa tehdä lyhyitä, muutaman sanan lauseita kuvilla. Aluksi voit muodostaa lauseita yhdeltä kansion aukeamalta. Osoita kuvista vain ne sanat, jotka löytyvät siltä aukeamalta. Muut sanat voit vain sanoa ääneen. Kun puhut, taivuta sanat normaalisti, vaikka kuvissa sanat ovatkin perusmuodossa. Älä peitä kuvaa, kun osoitat sitä sormella. Sillä läheisesi katsoo ennen kaikkea kuvia, ei sanoja. Osoita kuvia myös silloin, kun läheisesi ei vaikuta katsovan niitä suoraan. Monella on taito seurata myös sivusilmällä.

Ota kansio osaksi motivoivia ja toistuvia arjen tilanteita. Kerro ja kertaa asioita kansion avulla päivittäin. Kerro esimerkiksi: ”Menin töihin autolla”, ”Söin tänään keittoa.”, ”Huomenna mennään kauppaan.”

Kun läheisesi osoittaa yhtä kuvaa, tee kuvasta pieni lause ja osoita kuvia samanaikaisesti. Ilmaisua lyhyillä lauseilla voi harjoitella täydentämällä lauseita. Voit aloittaa lauseen ”Minä haluan…” ja sitten kysyä läheiseltäsi ”Mitä sinä haluat?” Näin läheisesi pääsee kokeilemaan lauseen tekoa mielekkäästi. Voit myös esittää pieniä avoimia kysymyksiä, esimerkiksi ”Millä mennään kauppaan?” ja tarvittaessa jatkaa vaikkapa: ”Mennäänkö autolla vai junalla?”

Hassujen juttujen kertominen, vitsailu ja satuilu ovat myös hyviä tapoja harjoitella kerrontaa kansion avulla. Salli siis vitsailu ja myös sellaisten asioiden kertominen, jotka eivät pidä paikkaansa. Kun kerrot omia asioita kansion avulla, näytät samalla mallia, jota läheisesi voi jäljitellä. Käytä välillä myös kieltolauseita. Ja jos kansiosta ei löydy tarvitsemaasi kuvaa, osoita kansiosta ”EI KUVAA”.

4. Lausetasoinen kerronta

Kun pienten lauseiden teko sujuu läheiseltäsi hyvin, voit alkaa pikkuhiljaa pidentää lauseita. Käytä myös pikkusanoja sekä mahdollisesti myös kielioppimerkkejä, kun teet lauseita kansion avulla. Tällä tavalla nekin alkavat tulla läheisellesi tutuiksi. Muista tehdä myös kysymys- sekä kieltolauseita. Anna läheisesi ilmaista asiansa loppuun, vaikka tietäisit, mitä hän on kertomassa. Tämän jälkeen voit tehdä lisäkysymyksiä ja lopuksi varmistaa, että ymmärsit viestin oikein. Tällaiset kokemukset kannustavat läheistäsi kertomaan asioista kansion avulla.

Kerro myös itse päiväsi tapahtumista ja hauskoista tilanteista. Kansion avulla voi myös vitsailla ja kertoa myös sellaisia juttuja, jotka eivät pidä paikkaansa!

Videoita kansion käytön harjoittelusta

Sisältö ja rakenne tutuksi

Videolla esitellään kommunikointikansion rakenne sekä kuinka sanastoa selataan. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Sanasto tutuksi

Kansion sanastoon kannattaa tutustua yhdessä. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Ilmaisu yksittäisillä kuvillaKansion käyttöä voi harjoitella vaikka muistipelin avulla. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Ilmaisu lyhyillä lauseilla

Kansion käytön mallittaminen leikkitilanteissa auttaa lasta oppimaan kansion käyttöä. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Lausetasoinen kerronta

Kauppalistan suunnittelua kommunikointikansion avulla. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Ideoita ja tulostettavia materiaaleja kansion käytön harjoitteluun

Lautapelipohjat

Voit tehdä oman lautapelin teille tärkeistä sanoista. Pelatessa opitte muistamaan, mistä nuo sanat löytyvät. Samalla kansion sisältö ja käyttö tulee kaikille pelaajille tutummaksi. Voit tehdä myös toisen lautapelin, jossa tehtävänä on kertoa kansion avulla, mitä eri kuvissa on tai tapahtuu.

Lautapeli yksittäisten kuvien etsintään kansiosta (pdf)

Muokattava lautapelipohja yksittäisillä kuvilla (pptx)

Lautapeli lauseiden harjoitteluun (pdf)

Muokattava lautapelipohja lauseharjoituksiin (pptx)

Tyhjä lautapelipohja (avautuu kuvatyökaluun)

Yllätyspussi

Tulosta yksittäisiä kuvia ja laita ne kangaspussiin. Pussista nostetaan vuorotellen kuvia ja etsitään sama tai samaa tarkoittava kuva kansiosta.

Kuva-arkki yllätyspussia varten (pdf)

Kokoa oma kuva-arkki kuvatyökalussa

Ongintapeli

Tarvitset ongen, jossa on pieni magneetti. Tulosta valmiit kaksipuoleiset kuva-arkit ja leikkaa ne irtokuviksi. Kuvien kääntöpuolella on kalan kuva. Kiinnitä jokaiseen kuvaan klemmari, jotta kuvia voi onkia magneetilla. Onkikaa kuvia vuorotellen ja etsikää kuvat kansiosta.

Kuvat ongintapeliin (pdf) (tulosta tiedosto kaksipuoleisena)

Muistipeli

Muistipelissä etsitään kuvapareja. Kun kuvapari löytyy, etsitään kansiosta sama kuva.

Muistipelikortit kuva-arkilla (pdf)

Kokoa omat kuvakortit kuvatyökalussa

Kim-leikki

Valitse kotoa esimerkiksi erilaisia leluja tai esineitä ja peitä ne. Joku ottaa ensin yhden esineistä pois. Sen jälkeen muut katsovat ja kertovat kansion avulla, mikä esineistä puuttuu.

Kapteeni käskee

Leikkikää Kapteeni käskee -leikkiä ja anna lapsen kertoa kansion avulla, mitä kapteeni käskee tekemään. Lapsista on mukavaa, kun saa määrätä, mitä aikuisten pitää tehdä.

Kauppaleikki

Kauppaleikissä ostaja kertoo kuvakansion avulla, mitä hän haluaa ostaa. Myös myyjä voi vastata osoittamalla kuvia kansiosta.

Jumppatuokio

Kansion avulla voi kertoa, minkä eläimen tai kulkuneuvon liikkumista täytyy matkia.

Sijaintia ilmaisevat sanat

Ota jokin esine tai lelu ja vaihdelkaa sen paikkaa. Kerro kansion avulla, missä esine on (alla, takana, päällä jne). Muista käyttää kokonaisia lauseita, esimerkiksi: ”Nalle on tuolin päällä.”

Lauseentäydennystehtävä

Tehtävänä on täydentää lauseet hakemalla sanoja kansiosta.

 • Minä haluan…
 • Mitä sinä…
 • Minä olen…
 • Oletko sinä…
 • Me menemme…
 • Kuka haluaa…
 • Nyt mennään…
 • Milloin mennään…
 • Minä tykkään…
 • Tykkäätkö sinä…
 • Sinä tykkäät…
 • Minä en tykkää…
 • Minä en halua…
 • Missä on…

Tulostettava lista lauseista lauseentäydennystehtävään (pdf)

Hampurilaisen tilaus

Miettikää ja harjoitelkaa etukäteen, miten hampurilainen tilataan. Kun menette hampurilaisille, anna läheisesi tehdä oma tilauksensa kansion avulla. Toimi äänenä vain tarvittaessa. Näin hän saa kokemuksia kommunikoinnista myös vieraiden ihmisten kanssa.

Keskustelu ajankohtaisesta aiheesta

Ota lehti tai nettisivu ja keskustelkaa ajankohtaisesta aiheesta kansion avulla. Selkosanomat kuvilla -verkkolehdessä kerrotaan uutisista kuvien tuella. Ajankohtaisiin uutisaiheisiin liittyvät kuvasymbolit saa myös tulostettavana kuva-arkkina. Uutisarkistossa on yli 800 juttua kuvien tuella.

Selkosanomat kuvilla

Lisätietoa

Miten kommunikointi apuvälineellä tapahtuu?

Kansion käytön harjoitusohjeet ja -materiaalit on suunnitellut aac-asiantuntija Virpi Yiannakou / Kehitysvammaliiton Tikoteekki