Kommunikointilaitteet

Sivulla kerrotaan laitteista, joilla voi tuottaa ennalta äänitettyjä viestejä, viestiä kuvilla tai kirjoittaa itse. Lisäksi on olemassa apuvälineitä, joilla voi vahvistaa omaa puheääntä.

Videolla esitellään erilaisia puhe- ja kommunikointilaitteita. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Puhelaitteet

Puhelaitteet ovat helppokäyttöisiä laitteita, joilla voi tuottaa yhden tai useamman puheviestin. Viestin tunnisteena käytetään esimerkiksi kuva- tai bliss-symbolia. Puhelaite voi olla esimerkiksi ranteessa pidettävä painike tai laite, jossa on useita viestipainikkeita ruudukon muodossa. Puhelaitteita käytetään hyvin usein ilmaisun välineenä kuvien ja viittomisen rinnalla. Laitteet soveltuvat hyvin myös pienten lasten yhteisiin leikki- ja pelitilanteisiin, joissa puhe mahdollistaa lapsen tasavertaisemman osallistumisen ja vaikuttamisen leikin kulkuun.

Puhelaitteen viestit nauhoittaa aina joku muu kuin laitteella viestivä henkilö. Nauhoittaminen laitteisiin on helppoa. Viestien sisällöistä on tärkeää sopia puhelaitteen käyttäjän kanssa – tai äänittää mahdollisuuksien mukaan yhdessä. Koska viestit ovat laitteen käyttäjän puhetta, asioista kerrotaan minä-muodossa. Viesteissä kannattaa huomioida myös kenen kanssa ja missä tilanteessa puhutaan, jotta keskustelu olisi mahdollisimman luontevaa.

Videolla esitellään, miten kuvataulua ja puhelaitetta voi käyttää leikkitilanteissa. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Lisätietoa

Haltija

Kajo Apuvälineet

Puhelaitteita vastaavat tablettisovellukset

Tabletteihin on saatavilla kommunikointisovelluksia, joita voi käyttää puhelaitteen tapaan. Ruudukkopohjaisten viestivalikoiden sijaan näissä sovelluksissa viestit voi upottaa valokuvaan tai piirroskuvaan (engl. Visual Scene Displays, VSD).

VSD-taulujen tekemistä varten on oma GoVisual Experience -sovellus iPadille. VSD-tauluja voi lisätä myös laajoihin kommunikointiohjelmiin, jotka toimivat tableteissa.

Tapahtumaa tai toimintaa esittävien kuvien ja videoiden avulla on helpompi suunnitella yhdessä, mitä asiasta haluaa kertoa.

  1. Ota valokuva ja video tilanteesta.
  2. Katselkaa kuvia ja videoita yhdessä ja poimi kumppanisi osoittamat asiat. Äänitä niihin liittyviä puheviestejä.
  3. Voit upottaa kohteisiin myös musiikkia tai videota, koska nekin voivat olla osa kerrontaa.

Lisätietoa

GoVisual Experience (Apple App Store)

Kommunikointiohjelmat tableteille

Näppäimistöllä varustetut kommunikointilaitteet

Kirjoittaminen on luontevin tapa täydentää ja korvata puhetta, kun kommunikointiin ei liity kielihäiriötä. Apuvälineenä voi käyttää laitetta, jossa on näppäimistö, näyttö sekä puhesyntetisaattori, joka muuntaa tekstin puheeksi.

Kannettavissa kommunikointilaitteissa on hieman erilaisia ominaisuuksia ja lisävarusteita. Kannettavat kommunikointilaitteet hankitaankin yleensä yksilöllisen apuvälinearvioinnin perusteella terveydenhuollon toimesta.

Kommunikointilaitteeseen saa esimerkiksi näppäinkehikon, joka estää tahattomia näppäinpainalluksia. Näppäinkehikon voi hankkia myös 3D-tuloksena periaatteessa mihin tahansa näppäimistöön. Lue lisää ohjaimista ja kiinnitysratkaisuista Apuvälineiden helppokäyttöisyys ja ohjaintavat -sivulta.

Kirjoitetut viestit voi muuntaa puheeksi myös tabletin ja älypuhelimen puhetoiminnon avulla (lue ääneen, engl. text to speech).

Lisätietoa

Haltija

Kajo Apuvälineet

Muistiinpano- ja kirjoitusohjelmat, joissa on puhetoiminto

Kaikissa tableteissa ja älypuhelimissa on vakiona puhetoiminto. Sen lisäksi niihin saa ilmaisia muistiinpano- ja kirjoitusohjelmia, joissa on puhetoiminto ja osassa myös sanaennustus.

Maksulliseen Predictable-sovellukseen voi koota pikaviestejä

Ääniproteesit ja puheäänenvahvistimet

Jos puhevaikeus liittyy äänen tuottamiseen, apuvälineenä käytetään puheäänenvahvistinta tai ääniproteesia riippuen ääniongelmasta.

Puheäänenvahvistimet voimistavat omaa puheääntä. Laitteistoon kuuluu mikrofoni, lähetin sekä vahvistin tai kaiutin.

Puhevibraattori on kehon ulkopuolelle asetettu laite, joka saa aikaan puheäänen. Värähtelyä tuottava puhevibraattori asetetaan leukakulman alapuolelle. Värähtely resonoi suuontelossa ja nielun alueella ja saa aikaan äänen. Puhevibraattorilla aikaansaatu ääni on monotoninen, koska siitä puuttuvat äänen eri sävyt ja korkeuserot.

Ääniproteesilla saadaan aika ääni kurkunpään täydellisen poiston jälkeen. Ääniproteesi on lyhyt putki, jossa on venttiili. Proteesi asennetaan henkitorven ja ruokatorven väliin. Kun ilmavirta ohjautuu proteesin kautta ruokatorveen, ruokatorven seinämien värähtely tuottaa äänen. Ääni muistuttaa normaalia puheääntä.

Puheäänenvahvistimet ja ääniproteesit hankitaan apuvälineeksi yleensä erikoissairaanhoidon kautta.

Lisätietoa ääniproteesista ja puheäänenvahvistimista

Audienta

Haltija

Trakeostomia.info

Teksti: Kehitysvammaliiton asiantuntijat Marina Green-Järvinen ja Kaisa Laine / Tikoteekki sekä Maija Ylätupa / Papunet