Kuvalliset toimintaohjeet

Tälle sivulle on koottu kuvallisia toimintaohjeita. Toimintaohjeet tukevat erilaisten tilanteiden jäsentämistä sekä osavaiheiden ymmärtämistä ja suorittamista.

Toimintaohjeet on tuotettu pääasiassa valokuvilla, osa myös piirroskuvilla. Osa ohjeista on muokattavia.