Viittomakansio tukiviittomisen harjoitteluun

Viittomakansio on muokattava materiaalipaketti tukiviittomien opetuksen ja opiskelun apuvälineeksi. Materiaali on suunnattu ensisijaisesti kommunikaatio-opetukseen ja -ohjaukseen. Kansio voidaan toteuttaa joko A4- tai A5-kokoisena.

Viittomakansio koostuu kymmenestä eri aihepiiristä. Yksittäiset sivut tukevat aihepiireittäin etenevää tukiviittomien opettelua. Ydinsanojen avulla kansiosta saadaan tukea myös lausetasoiseen tukiviittomiseen. Viittomakansion sisältö rakentuu aina jokaisen ihmisen tarpeiden mukaan. Tulosta sivuista ne, joita kulloinkin tarvitaan – ja tee tarvittaessa sivuihin muutoksia!

Viittomakansion esittelyvideo. Videon toteutus: Sari Kivimäki, CP-liitto.

Viittomien opiskelussa on hyvä muistaa, että viittomakuva on parhaimmillaankin vain pysäytetty kaksiulotteinen kuva viittoman kolmiulotteisesta liikkeestä. Siksi viittomakuva toimii ennen kaikkea muistukkeena, jonka avulla voi palauttaa mieleen opetuksessa harjoitellun viittoman.  

Kansion tuella voi ilmaista kokonaisia lauseita

Kansion jokaisella sivulla on yhteen aiheeseen liittyviä viittomia. Verbit on sijoitettu sivulla vasemmalle, niiden viereen adjektiivit ja niistä oikealle substantiivit. Jokaisella sivulla on myös viittoma ”EI OLE”, jota voi käyttää silloin, kun tarvittavaa viittomaa ei löydy sivulta.

Kuva kansiosta, jossa on viittomapiirroskuvia. Kansiosta osoitetaan nuolella lause: Minä haluan syödä banaanin.
Yhdeltä kansion aukeamalta löytyvät ilmaisut lausetasoiseen ilmaisuun. Kuvan esimerkissä on haettu viittomat ilmaisuun ”Minä haluan syödä banaanin”.

Yksittäisiä aihesivuja on tarkoitus käyttää ydinsanojen kanssa yhdessä. Ydinsanat-sivulla on tekijää ilmaisevia viittomia sekä verbejä, joita voi käyttää lausetasoisten ilmaisujen rakentamiseen. Valitse ensin ydinsanoista tekijä ja tarvittaessa verbi. Siirry sitten viereiselle aihesivulle jatkamaan tarinaa aihesivun viittomien avulla.

Viittomakansion sisältö

Voit avata kaikki kansion sivut kuvatyökalussa ja tehdä sivuihin tarvittaessa muutoksia. Tulosta sivuista ne, joita kulloinkin tarvitset. Voit tulostaa kaikki kansion sivut kerralla tai yksittäisiä sivuja tarpeesi mukaan. Tulosta tarvittaessa myös viittomakuvien nuolitusten selitykset.

Viittomakansion kaikki sivut (pdf)

0. Ydinsanat 

1. Kommentit ja kysymykset

2. Tunteet

3. Henkilöt

4. Ruoka

5. Paikat ja matkustaminen

6. Aika

7. Hygienia

8. Vaatteet

9. Päiväkoti ja koulu

10. Eläimet ja luonto

Aihemerkit eli nipsut

Nuolitusten selitykset

Kansion kokoaminen

viittomakansion sivu, jossa kerrotaan viittomakuvien nuolitusten merkitykset
Ydinsanat (vasemmalla) on kiinnitetty kontaktimuovilla kansion alimpaan sivuun, jolla ovat viittomapiirrosten nuolitusten selitykset. Kuvan kansiosta puuttuvat sivujen aihemerkit.

A4-kokoinen kansio

A4-kokoinen viittomakansio tulostetaan vaakasuuntaisille A4-papereille. Voit laminoida ja rei’ittää sivut tai pujottaa ne A4-kokoisiin muovitaskuihin. Sivut voi kiinnittää toisiinsa lukkorenkailla tai koota ne A4-kansioon.

Tulosta Ydinsanat-sivu ja leikkaa siitä ylimääräinen osa pois. Laminoi sivu ja leikkaa ylimääräinen muovi pois – tai pujota sivu muovitaskuun. Liitä ydinsanat viittomakansion alimpaan sivuun kontaktimuovikaistaleella tai leveällä teipillä. Kun kiinnität ydinsanat alimpaan sivuun, pystyt helposti käyttämään niitä myös muiden sivujen kanssa.

Jos haluat varustaa kansion aihemerkeillä (nipsuilla), tulosta ne, leikkaa ne irti toisistaan ja kiinnitä kirkkaalla teipillä tai kontaktimuovilla kunkin sivun reunaan.  

A5-kokoinen kansio

A5-kokoinen viittomakansio tulostetaan vaakasuuntaisille A4-papereille. Leikkaa tulostamasi sivut keskeltä kahtia ja laita ne A5-kokoisiin kansiotaskuihin niin, että yksi aihe avautuu yhdelle kansioaukeamalle.

A5-kokoisessa kansiossa Ydinsanat-sivu kiinnitetään joko kansion etukanteen tai kansion ensimmäisen sivun ulkoreunaan.

Jos haluat varustaa kansion aihemerkeillä (nipsuilla), tulosta ne, leikkaa ne irti toisistaan ja kiinnitä kirkkaalla teipillä tai kontaktimuovilla kunkin sivun reunaan. Aihemerkki helpottaa kategorian löytämistä.

Kansion kokoamisohje (PDF)