Virikkeitä näköaistille

Kumppanille annetaan mahdollisuus tutustua erilaisiin näköaistimuksiin ja siihen, miltä esineet ja asiat näyttävät. Valaisevien esineiden avulla voidaan aktivoida näköaistia sekä harjaannuttaa katseen kohdistamista, katseella seuraamista sekä silmän ja käden yhteistyötä.

Virikemateriaaleja käyttämällä voidaan herättää kumppanin mielenkiinto yhteiseen tekemiseen sekä näön ja katseen monipuoliseen käyttöön.

Vuorovaikutuksen kannalta on tärkeää löytää sellaiset näköä aktivoivat tilanteet, jotka houkuttelevat kumppania kontaktiin ja auttavat pitämään hänen mielenkiintoaan yllä. Tilanteissa on tärkeää edetä kumppania havainnoiden, hänelle sopivassa tahdissa. Kumppanin aloitteille jätetään riittävästi tilaa ja niihin vastataan välittömästi.

Mahdolliset aistin yli- ja aliherkkyydet sekä yksilölliset näkökykyyn ja näönkäyttöön liittyvät erityispiirteet pyritään ottamaan huomioon jo tilannetta suunniteltaessa. Toiminta keskeytetään, jos tilanne tuntuu kumppanista epämiellyttävältä.

Opas aistien aktivointiin

Toimimalla osallisuuteen

Ennen virikkeisiin tutustumista on hyvä lukea Toimimalla osallisuuteen -opaskirjanen, jossa käsitellään kehitysvammaisuutta ja aistien aktivoimista.

Virikemateriaaleja näköaistin aktivoimiseen

Itsevalmistettavia virikkeitä näköaistille

Valmistusohjeita ja käyttötapoja

Virikemateriaaleja myyviä liikkeitä

Tevella
Lekolar
Allomaari
ELLIn kauppa
SpaceKraft (englanninkielinen sivu)