Viittomakansio tukiviittomisen harjoitteluun

Viittomakansion esittelyvideo. Videon toteutus: Sari Kivimäki, CP-liitto.

Viittomakansio on muokattava materiaalipaketti tukiviittomien opetuksen ja opiskelun apuvälineeksi. Materiaali on suunnattu ensisijaisesti kommunikaatio-opetukseen ja -ohjaukseen. Kansio voidaan toteuttaa joko A4- tai A5-kokoisena.

Viittomakansio koostuu kymmenestä eri aihepiiristä (kategoriasta). Yksittäiset sivut tukevat aihepiireittäin etenevää tukiviittomien opettelua. Ydinsanat-sivun avulla kansiosta saadaan tukea myös lausetasoiseen tukiviittomiseen. Viittomakansion sisältö rakentuu aina jokaisen opiskelijan ja opetuskokonaisuuden tarpeiden mukaan. Tulosta sivuista ne, joita kulloinkin tarvitaan – ja tee tarvittaessa sivuihin muutoksia!

Viittomien opiskelussa on hyvä muistaa, että viittomakuva on parhaimmillaankin vain pysäytetty kaksiulotteinen kuva viittoman kolmiulotteisesta liikkeestä. Siksi viittomakuva toimii ennen kaikkea muistukkeena, jonka avulla voi palauttaa mieleen opetuksessa harjoitellun viittoman.  

Kansion tuella voi ilmaista kokonaisia lauseita

viittomakuvakansion aukeamalta löytyy sanastoa lausetasoista ilmaisua varten

Yhdeltä kansion aukeamalta löytyvät ilmaisut lausetasoiseen ilmaisuun. Kuvan esimerkissä on haettu viittomat ilmaisuun "Minä haluan syödä banaanin". (Klikkaa kuva suuremmaksi)

Kansion jokaisella A4-sivulla on yhteen aiheeseen liittyviä viittomia. Verbit on sijoitettu sivulla vasemmalle, niiden viereen adjektiivit ja niistä oikealle substantiivit. Jokaisella sivulla on myös viittoma "EI OLE”, jota voi käyttää silloin, kun tarvittavaa viittomaa ei löydy sivulta.

Yksittäisiä aihesivuja on tarkoitus käyttää ydinsanojen kanssa yhdessä. Ydinsanat-sivulla on tekijää ilmaisevia viittomia sekä verbejä, joita voi käyttää lausetasoisten ilmaisujen rakentamiseen. Valitse ensin ydinsanoista tekijä ja mahdollisesti verbi ja siirry sitten viereiselle aihesivulle jatkamaan tarinaa aihesivun viittomien avulla.

Viittomakansion sisältö

Voit avata kaikki kansion sivut kuvatyökalussa ja tehdä sivuihin tarvittaessa muutoksia. Tulosta sivuista ne, jotka kulloinkin tarvitset opiskelijaa tai opetuskokonaisuutta varten.

Voit myös tulostaa kaikki kansion sivut yhtenä pdf-tiedostona, tai valita tulostusvaiheessa vain osan aihepiireistä.

0. Ydinsanat

1. Kommentit ja kysymykset

2. Tuntemukset

3. Henkilöt

4. Ruoka (ruokia lisätty 1.6.2022)

5. Paikat ja matkustaminen

6. Aika

7. Hygienia

8. Vaatteet

9. Päiväkoti ja koulu

10. Eläimet ja luonto

Nuolitusten selitykset

Aihemerkit eli nipsut (päivitetty 1.6.2022)

Kansion kokoaminen: A4-koko

valokuva viittomapiirroskuvia sisältävistä kansiosta

Ydinsanat (vasemmalla) on kiinnitetty kontaktimuovilla kansion alimpaan sivuun, jolla ovat viittomapiirrosten nuolitusten selitykset. Kuvan kansiosta puuttuvat sivujen aihemerkit. (Klikkaa kuva suuremmaksi)

A4-kokoinen viittomakansio tulostetaan vaakasuuntaisille A4-papereille. Voit laminoida ja rei’ittää sivut, tai pujottaa ne A4-kokoisiin muovitaskuihin. Sivut voi kiinnittää toisiinsa lukkorenkailla tai koota ne A4-kansioon.

Tulosta ydinsanat-sivu ja leikkaa siitä ylimääräinen osa pois. Laminoi sivu ja leikkaa ylimääräinen muovi pois – tai pujota sivu muovitaskuun. Liitä ydinsanat viittomakansion alimpaan sivuun kontaktimuovikaistaleella tai leveällä teipillä. Kun kiinnität ydinsanat alimpaan sivuun, pystyt helposti käyttämään niitä myös muiden sivujen kanssa.

Jos haluat varustaa kansion aihemerkeillä (nipsuilla), tulosta ne, leikkaa ne irti toisistaan ja kiinnitä kirkkaalla teipillä tai kontaktimuovilla kunkin sivun reunaan.  

Kansion kokoaminen: A5-koko

A5-kokoinen viittomakansio tulostetaan vaakasuuntaisille A4-papereille. Leikkaa tulostamasi sivut keskeltä kahtia ja laita ne A5-kokoisiin kansiotaskuihin niin, että yksi aihe avautuu yhdelle kansioaukeamalle.

A5-kokoisessa kansiossa ydinsanat-sivu kiinnitetään joko kansion etukanteen tai kansion ensimmäisen sivun ulkoreunaan.

Jos haluat varustaa kansion aihemerkeillä (nipsuilla), tulosta ne, leikkaa ne irti toisistaan ja kiinnitä kirkkaalla teipillä tai kontaktimuovilla kunkin sivun reunaan. Aihermerkki helpottaa kategorian löytämistä.

Lähteet 

Viittomakansion suunnittelu ja toteutus:
CP-liiton Puhetupakeskuksen kommunikaatio-ohjaajat v. 2020-2021.

Viittomakuvat: Papunetin kuvapankki ja Sari Kivimäki

Lisätietoa viittomakansiosta: CP-liiton Puhetupakeskus

Tietosuojaseloste