Materiaalit Voimauttavaan vuorovaikutukseen

Tällä sivulla ovat kaikki materiaalit sekä lomakkeet Voimauttavan vuorovaikutuksen eri vaiheisiin.

Yhteinen ilo – Ohjeita Voimauttavaan vuorovaikutukseen (pdf)

Näin käynnistät Voimattavan vuorovaikutuksen yhteisössä (pdf)

Voimauttava vuorovaikutus -kuva (png), jota voi käyttää merkkinä yhteisestä hetkestä

Aloitusvaihe eli havainnointijakso

Vihjeitä videointiin (pdf)

Havainnot-lomake (pdf)

Videohavainnot-lomake (pdf)

Havaintojen yhteenveto -lomake (pdf)

Toteutusvaihe

Kommunikoinnin perusta (pdf)

Kommunikoinnin perustan taidot kuvitettuna (pdf)

Lähi-ihmisen vuorovaikutustavat – LOVIT (pdf)

Päiväkirja hetkien kirjaamiseen (pdf)

Kalenteri merkittävien asioiden kokoamiseen (pdf)

Seurantavaihe eli Voimauttavan vuorovaikutuksen askelmat ja muutosmittari

Mitä askelmat ovat? (pdf)

Alkutilannelomake (pdf)

Seurantalomake (pdf)

Tiivistelmälomake (pdf)

Muutosmittari (pdf)

Esitteet 

Selkokielinen esite Voimauttavasta vuorovaikutuksesta (pdf)

Esite lasten vanhemmille (pdf)

Esite läheisille (pdf)

Esite Voimauttavan vuorovaikutuksen teoriataustasta ja tutkimusnäytöstä (pdf)

Milloin vuorovaikutus on voimauttavaa? Tietoa työntekijän ja lähi-ihmisen rooleista ja vastuista. (pdf)

Usein kysyttyä Voimauttavasta vuorovaikutuksesta (pdf)

Voimauttava vuorovaikutus puheella tai puhetta korvaavilla keinoilla viestivien kanssa (pdf)

Videot

Mitä Voimauttava vuorovaikutus on (YouTube) (YouTube)

Voimauttava vuorovaikutus 1/3: Voimauttavan vuorovaikutuksen esittely (YouTube)

Voimauttava vuorovaikutus 2/3: Mihin Voimauttavalla vuorovaikutuksella pyritään (YouTube)

Voimauttava vuorovaikutus 3/3: Miten Voimauttavaa vuorovaikutusta tehdään (YouTube)

Voimauttava vuorovaikutus – Kommunikoinnin perustan taidot (YouTube)

Voimauttava vuorovaikutus – Kumppanin voimauttava vuorovaikutustavat (YouTube)

Voimauttava vuorovaikutus – Mitä, miksi ja miten (YouTube)

Voimauttavan vuorovaikutuksen taustasta ja periaatteista (YouTube)

Vuorovaikutuksen kuntoutus väylänä monipuoliseen kommunikointiin (YouTube)

Poika, joka alkoi nauttia yhdessäolosta (YouTube)

Ihminen edellä – Kokemuksia Voimauttavasta vuorovaikutuksesta (YouTube)

Käsileikkejä – Kokemuksia Voimauttavasta vuorovaikutuksesta (YouTube)

Sinua varten (YouTube)

Sinua varten II (YouTube)

Sinua varten III (YouTube)

Muutoshanke koulussa (YouTube)

Ajatuksia Voimauttavan vuorovaikutuksen syventävästä koulutuksesta (YouTube)

Teksti: asiantuntijat ja Voimauttavan vuorovaikutuksen koordinaattorit Kaisa Martikainen ja Katja Burakoff / Kehitysvammaliiton Tikoteekki