Voimauttavan vuorovaikutuksen toteutus

Sivu sisältää tietoa ja lomakkeet, joita tarvitset Voimauttavan vuorovaikutuksen toteutuksessa ja seurannassa.

Ennen kuin aloitat Voimauttavan vuorovaikutuksen, keskustele yhteisössäsi suunnitelmastasi ja sovi asiasta yhteisön esimiehen kanssa. Perehdy Voimauttavan vuorovaikutuksen periaatteisiin joko koulutuksessa tai lukemalla aiheesta. Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja tietoa koulutuksista on kootusti tämän sivun lopussa. Voit myös tulostaa tämän materiaalin yhtenä tiedostona: Yhteinen ilo – Ohjeita Voimauttavaan vuorovaikutukseen (pdf).

Valitse kumppani, jonka kanssa haluat aloittaa Voimauttavan vuorovaikutuksen. Hän voi olla lapsi tai aikuinen, joka
• viestii varhaisten taitojen varassa
• on vuorovaikutuksessa ja/tai kommunikoi vain vähän
• vetäytyy sosiaalisissa tilanteissa
• ei nauti yhdessäolosta toisten ihmisten kanssa
• syventyy omiin toimintoihinsa niin, että se haittaa vuorovaikutusta toisten kanssa
• käyttäytyy haastavasti
• käyttää jonkin verran puhetta (sanoja, fraaseja, lauseita), mutta hyötyisi kommunikoinnin perustan vahvistamisesta.

Jos Voimauttava vuorovaikutus ei ole sinulle entuudestaan tuttu toimintamalli, aloita sellaisen kumppanin kanssa, jonka kanssa arvelet itse onnistuvasi helpoimmin. Kokemustesi kartuttua voit käyttää mallia myös haastavampien kumppaneiden kanssa.

Näin aloitat Voimauttavan vuorovaikutuksen

Käynnistä Voimauttava vuorovaikutus -jakso havainnoimalla vuorovaikutuskumppaniasi. Tämä on tärkeää riippumatta siitä, onko kumppani sinulle ennestään tuttu vai oletko vasta tutustumassa häneen.

Kerro työkavereillesi, mitä olette tekemässä, jotta sinua ja häntä ei häiritä. Havainnointihetkellä keskitä huomiosi vain ja ainoastaan vuorovaikutuskumppaniisi. Havainnoi häntä viisi minuuttia joka toinen päivä kahden viikon ajan.

Havainnointijakso sisältää kolme vaihetta

1. vaiheessa tyhjennä mielesi ennakkoajatuksista, älä ajattele liikaa vaan katsele ja kuuntele häntä. Suo itsellesi laatuaikaa, jossa keskityt vain havainnointiin ja tyhjennät mielestäsi muut tehtävät ja kiireet.

Pyri siihen, että tilannetta ei keskeytetä ja häiritä. Katsele ja kuuntele häntä pienen välimatkan päästä. Tilanne voi olla mikä tahansa arjen hetki. Hän voi olla tilanteessa yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa. Nauti hänen havainnoimisestaan. Viritä oma mielesi tutkimaan, millainen henkilö hän on – tätä virittymistapaa tulet tarvitsemaan myöhemmin Voimauttavissa vuorovaikutushetkissä. Muista, että Voimauttava vuorovaikutus on luonnollista ja vaistonvaraista, sitä ei suoriteta.

2. vaiheessa havainnoi tilanteita objektiivisemmin kuin ensimmäisessä vaiheessa. Pohdi, mitä näet hänen tekevän (esim. hän koskettelee esineitä, hän ääntelee, hän pitää silmiään kiinni tms.). Havainnoi häntä erilaisissa paikoissa ja tilanteissa. Jos on tarpeen, voit tehdä muistiinpanoja havainnoinnin aikana. Kirjaa tilanteen päätteeksi ajatuksesi Havainnot-lomakkeelle. Täytä 2-vaiheen aikana vähintään neljä Havainnot-lomaketta.

Tallenna ainakin yksi havainnoimasi tilanne videolle, jotta saat alkutilanteen talteen. Pyydä kuvauslupa ennen videointia. Tutustu Vihjeitä videointiin -ohjeeseen ennen kuin kuvaat. Kuvaa silmän korkeudelta tai vähän sen alapuolelta. Rajaa kuvattava alue niin, että ihmiset täyttävät siitä suurimman osan, kuvaa tilanne yhtäjaksoisesti, älä paina turhaan pausea. Videolta pystyt havainnoimaan tilannetta kuin ulkopuolisen silmin, katsomaan jotakin asiaa tarvittaessa yhä uudelleen ja löytämään sellaista, jota et itse tilanteessa välttämättä huomannut. Kirjaa havaintosi Videohavainnot-lomakkeelle.

3. vaiheessa pohdi, mitä ajattelet ja olet oppinut henkilöstä, jonka kanssa olet aloittamassa Voimauttavan vuorovaikutuksen. Kirjaa ajatuksesi Havainnot yhteen -lomakkeelle. Kun yhteenveto on tehty, on aika siirtyä toteuttamaan Voimauttavaa vuorovaikutusta. Nauti yhdessäolosta vuorovaikutuskumppanisi kanssa.

Näin toteutat Voimauttavaa vuorovaikutusta

Voimauttava vuorovaikutus on toisaalta tapa opettaa ja opetella uutta ja toisaalta tapa olla yhdessä kehitysvammaisen ja/tai autismin kirjon ihmisen kanssa. Olennaista on, että olet tilanteessa hänen kanssaan niin, että hetken ainoa tavoite on vuorovaikutus. Yhdessäolonne on Voimauttavaa vuorovaikutusta, kun sinun tavastasi olla hänen kanssaan on löydettävissä toimintatavan periaatteet:

Mukauta omaa käyttäytymistäsi, katsettasi, ääntäsi ja olemuskieltäsi niin, että tilanne on hänestä kiinnostava eikä lainkaan uhkaava.

Anna hänen johtaa ja vastaa asioihin, joita hän tekee. Voit esimerkiksi kommentoida sanallisesti sitä, mitä hän tekee tai liittyä hänen tekemiseensä ja tehdä leikkisästi samaa asiaa kuin hän. Kun sinä seuraat häntä, eikä hän sinua, kumppanisi ei koe joutuvansa tilanteeseen, jossa häneltä vaaditaan jotakin jota hän ei osaa tai ymmärrä. Sen sijaan kumppanisi tuntee, että arvostat häntä ja nautit yhdessäolosta hänen kanssaan. Kumppanisi saa kokemuksia siitä, miltä tuntuu johtaa tilannetta, saada asioita tapahtumaan ja päättää keskustelun aihe oman mielenkiinnon mukaan.

Pidä kommunikointina kaikkea mitä hän tekee. Annamme muussakin viestinnässä sosiaalisia merkityksiä asioille, joita havaitsemme toisten käyttäytymisestä. Noudata samaa periaatetta myös Voimauttavassa vuorovaikutuksessa. Kun teet näin, kumppanisi saa kokemuksia siitä, miltä tuntuu viestiä ja tulla kuulluksi. Virity kaikkeen, mitä hän ilmaisee esim. toiminnallaan tai äänellään ja vastaa hänelle. Näin välillenne syntyy viesteillä vuorotteluja, keskusteluja. Esim. kun kumppanisi kääntää päänsä, hän saattaa viestiä haluavansa tauon, jolloin sinä pysäytät toimintasi. Tai kun kumppanisi ääntelee tai heiluttaa itseään, hän saattaa kokeilla, saako sinut mukaan leikkiin. Silloin sinä vastaat hänelle ääntelemällä tai liikkeelläsi.

Herkisty ja pohdi, kuinka hyvin vuorovaikutuksenne toimii. Jos huomaat, että hän ei vaikuta pitävän siitä, mitä teette yhdessä, mukauta vuorovaikutustasi. On tärkeää, että yhdessäolonne säilyy teidän molempien kannalta positiivisena ja mukavana. Pyydä työkavereitasi havainnoimaan vuorovaikutustanne. Tallenna kuvausluvan saatuasi tilanteita säännöllisesti myös videolle. Havainnoi, keskustele ja pohdi itseksesi sekä työkavereittesi tai mentorisi kanssa, mitkä vuorovaikutustapasi toimivat ja ovat Voimauttavan vuorovaikutuksen periaatteiden mukaisia. Lähi-ihmisen Voimauttavat vuorovaikutustavat on hyvä työkalu vuorovaikutuksesi tutkimiseen.

Vuorovaikutustilanteita havainnoimalla ja pohtimalla saat ideoita ja ajatuksia siihen, mitä asioita on tärkeää säilyttää tai miten vuorovaikutus hänen kanssaan voisi muuntua ja uudistua. Tällä tavoin et jää jumiin tai pelkän intuitiosi varaan.

Kiinnitä huomiota vuorovaikutuksen rytmiin ja taukoihin. Niiden avulla saat tilanteeseen leikillisyyttä, yllätyksellisyyttä ja draamaa, joka pitää kumppanisi mielenkiintoa yllä. Rytmi ja toistot auttavat kumppaniasi ennakoimaan leikin kulkua, jolloin hänen on helpompi osallistua ja saada kokemuksia vuorottelusta.

Huolehdi siitä, että vuorovaikutuksenne on hänestä mielekästä ja nautittavaa. Yleensä leikilliset vuorovaikutustilanteet ovat parhaita hetkiä. Voimauttava vuorovaikutus on kumppaniasi kunnioittavaa. Siinä kohtaat hänet tavalla, jonka hän ymmärtää parhaiten. Hän pääsee osalliseksi ja saa kokemuksia siitä, millaista on hallita keskustelun sisältöä ja toteuttamistapaa.

Nauti yhdessäolosta hänen kanssaan. Voimauttavan vuorovaikutuksen tulee olla mukavaa ja leikkisää.

Toteuta Voimauttavaa vuorovaikutusta päivittäin sekä spontaanisti että suunnitellusti. Voit olla Voimauttavassa vuorovaikutuksessa hänen kanssaan missä ja milloin vain. Malli on tehokkain silloin, kun toteutat hetkiä sekä spontaanisti että suunnitellusti. Tartu hetkeen ja ole vuorovaikutuksessa hänen kanssaan päivän mittaan erilaisten arkitilanteiden lomassa, hiljaisina hetkinä tai aina silloin, kun kumppanisi vaikuttaa valmiilta vuorovaikutukseen. Lisäksi on tärkeää, että olet hänen kanssaan Voimauttavassa vuorovaikutuksessa joka päivä suunnitellusti niin, että huomiosi ei kiinnity mihinkään muuhun kuin häneen ja laadukkaaseen, mallin periaatteiden mukaiseen yhdessäoloonne.

Tärkeitä asioita Voimauttavan vuorovaikutuksen hetkissä

Heittäydy tilanteeseen ja ole läsnä ilman tavoitteita. Vaikka on tärkeää olla tietoinen ja pohtia, minkälaiset vuorovaikutustavat ovat hänen kannaltaan parhaita, itse tilanteessa sinun on olennaista tyhjentää mielesi kaikesta muusta ja antautua vuorovaikutuksen vietäväksi.

Sinä olet hänelle paras mahdollinen virikemateriaali. Mitkään aistimateriaalit, lelut tai painikkeet eivät korvaa sinua. Sinä olet virikemateriaalina kaikkein joustavin, mukautuvin, reagoivin ja kiinnostavin.

Älä tee enempää kuin on tarpeen. Voimauttavassa vuorovaikutuksessa vähemmän on enemmän. Avainasia sinun vuorovaikutustavassasi on minimalismi.

3 x R (Response, Repetition, Repertoire) -muistisääntö: Yhdessäolonne perusta ovat hänen aloitteensa ja niihin vastaaminen (Response). Edistyminen edellyttää, että toistat (Repetition) mukavaa yhdessäoloa hänen kanssaan lukuisia kertoja. Hänen tietty aloitteensa käynnistää vuorotteluleikin, joka tulee hänelle ja sinulle yhä tutummaksi ja tutummaksi. Kun toistatte leikkiä, toimintonne alkavat muuttua ja kehitätte uusia leikkejä. Vähitellen vuorovaikutusleikkienne valikoima (Repertoire) laajenee.

Näin seuraat Voimauttavan vuorovaikutuksen vaikutuksia

Vuorovaikutustilanteita havainnoimalla, kirjaamalla ja pohtimalla saat ideoita ja ajatuksia siihen, mitä asioita on tärkeä säilyttää ja miten vuorovaikutus kumppanisi kanssa voi muuntua tai uudistua. Kirjaa havaintosi ja ajatuksesi muistiin jokaisesta suunnitellusta Voimauttava vuorovaikutus -hetkestä. Käytä Päiväkirja-lomaketta tai sinulle sopivaa muuta kirjaustapaa (sähköinen raportointi, ruutuvihko tms.). Poimi lisäksi uudet ja merkittävät asiat Kalenteri-lomakkeelle.

Videoi säännöllisesti sekä Voimauttavia vuorovaikutustilanteita että sitä, miten kumppanisi on ja toimii, kun hän on itsekseen. Pohdi muistiinpanojesi ja kuvaamiesi videoiden avulla seuraavien vuorovaikutushetkienne toteutustapoja ja seuraa vuorovaikutuksessa tapahtuneita muutoksia ja edistymistä. Huolehdi, että toimitte Voimauttavan vuorovaikutuksen periaatteiden mukaisesti. Hanki tarvittaessa lisäkoulutusta tai konsultaatiota itsellesi ja yhteisöllesi.

Tee Voimauttava vuorovaikutus näkyväksi. Kirjaa tiedot Voimauttavan vuorovaikutuksen käyttämisestä ja edistymisestä asiakkaan hoito-/ kuntoutus-/ opetussuunnitelmaan sekä hoitotyön kirjauksiin, kuntoutuksesta laadittaviin lausuntoihin jne. Puhu toimintatavasta ja sen hyödyistä avoimesti yhteisössäsi. Järjestä myös aikaa, jossa voitte työryhmänä keskustella Voimauttavan vuorovaikutuksen edistymisestä ja haasteista, jakaa ideoita ja tehdä jatkosuunnitelmia.

Voimauttavan vuorovaikutuksen askelmat

Voimauttavan vuorovaikutuksen askelmat on työväline, jonka avulla voi jäsentää ja kuvailla sitä, miten oppija osallistuu vuorovaikutukseen. Askelmien avulla voi tarkastella, miten hänen tapansa osallistua mahdollisesti muuttuu tai on erilaista erilaisissa tilanteissa tai eri kumppaneiden kanssa.

Askelmat sisältävät neljä lomaketta: Kuvaus-lomakkeessa kerrotaan jokaisen seitsemän askelman ominaispiirteet. Alkutilanne-lomake on tarkoitettu käytettäväksi Voimauttavan vuorovaikutuksen havainnointijaksolla. Seuranta-lomakkeelle voi tehdä päivä- tai tilannekohtaisia merkintöjä siitä, millä Voimauttavan vuorovaikutuksen askelmalla oppija on. Tiivistelmä-lomake on tarkoitettu pidettäväksi esillä ja siitä saa nopean yleiskatsauksen askelmien sisällöistä.

Muutosmittari

Muutosmittari on työkalu kommunikoinnin perustan taidoissa tapahtuneiden muutosten arviointiin. Se auttaa sinua arvioimaan asiakkaasi tai läheisesi edistymistä Voimauttavan vuorovaikutuksen jakson aikana tai sen lopussa sekä tekemään tapahtuneen muutoksen näkyväksi.

Mittarilla arvioidaan kommunikoinnin perustan taitoja, tunnetaitoja sekä muita sellaisia taitoja, jotka ilmenevät asiakkaasi tai läheisesi olemuksessa, käyttäytymisessä, viestinnässä ja toiminnassa.

Voit käyttää mittaria joko yksin, yhdessä keskustellen tai pyytää muita asiakkaasi tai läheisesi hyvin tuntevia ihmisiä täydentämään havaintojaan yhteiseen mittarilomakkeeseen. Tarkemmat ohjeet mittarin käyttöön löydät Muutosmittari-lomakkeesta. Voit tulostaa lomakkeen tai täyttää sen tietokoneella.

Ohjeet ja lomakkeet aloitukseen, toteutukseen ja seurantaan

Yhteinen ilo – Ohjeita Voimauttavaan vuorovaikutukseen (pdf)

Näin käynnistät Voimattavan vuorovaikutuksen yhteisössä (pdf)

Voimauttava vuorovaikutus -kuva (png), jota voi käyttää merkkinä yhteisestä hetkestä

Aloitusvaihe eli havainnointijakso:

Toteutusvaihe:

Seurantavaihe eli Voimauttavan vuorovaikutuksen askelmat ja muutosmittari:

Teksti: asiantuntijat ja Voimauttavan vuorovaikutuksen koordinaattorit Kaisa Martikainen ja Katja Burakoff / Kehitysvammaliiton Tikoteekki