Kommunikointikansio lapsille

Lapsille suunniteltu kommunikointikansio tutustuttaa kuvallisen kielen maailmaan arjen eri toimintojen yhteydessä. Kerronta kansion avulla tapahtuu niin sanotuilla avainsanoilla eli osoittamalla kuvia, jotka ovat viestin ymmärtämisen kannalta keskeisiä.

Kansion sanastot on luokiteltu yhdeksään eri aihepiiriin.  Kukin aihepiiri sisältää sellaisia sanoja, joita aihepiiristä keskustelussa tarvitaan. Siksi esimerkiksi perheeseen liittyvässä sanastossa on paitsi perheenjäsenet myös ihmisiin, ammatteihin, tunteisiin ja ihmisten tekemisiin liittyvää sanastoa sekä kysymyssanoja. Kansion etukannessa säilytettävän, irrotettavan sivun sanasto on suunniteltu kuulumisten vaihtoon.

Kansio on toteutettu A4- ja A5-koossa. Kansiosta on tehty myös verkkoversio sekä päivitetty iPad-versio, jossa värikoodaus on toteutettu tekstin taustavärin avulla. Sivun alaosasta löydät kootusti kansiomateriaalit ja linkkejä artikkeleihin, joissa on tietoa kerronnasta avainsanoilla sekä keskustelukumppanin roolista.

Kansiossa on sanastoa seuraavista aihepiireistä:

  • Kuulumiset (kuulumisten vaihtoon liittyviä ilmauksia)
  • Ihmiset (perheenjäseniä, kehonosia, ammatteja)
  • Millainen (adjektiiveja, värejä, muotoja)
  • Tehdä (verbejä arkeen ja harrastuksiin liittyen)
  • Koti (rakennuksia ja huonetiloja, tavaroita, työkaluja, soittimia, leluja, pelejä)
  • Ruokia (ruoka-aineita ja -lajeja, juureksia, hedelmiä ja marjoja, leivonta-aineita, juomia)
  • Vaatteita (alus-, päällys- ja ulkovaatteita, päähineitä, kenkiä, laukkuja, säätilat)
  • Paikkoja (paikkoja ja julkisia tiloja, kulkuvälineitä, sijaintiin liittyviä ilmauksia)
  • Luonto (puita, materiaaleja, maisemia, lemmikkejä, hyönteisiä, maatilan eläimiä, kotimaisia ja ulkomaisia villieläimiä)
  • Aika (ajan ilmaisut, vuorokauden ja vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, juhla- ja merkkipäivät sanastoineen, numerot 1–10 ja kellonaikoja)

Vinkkejä kansion käyttöön

Kansion sisältö on toteutettu niin, että kansion sivuja voidaan ottaa mukaan käytännön tilanteisiin esim. kylpyhuonesanaston kylpyhuoneeseen tai keittiö- ja ruokasanastot keittiöön.

Kansiosta saa myös tilannekohtaisia kommunikointitauluja kerrontaan, leikkeihin, peleihin jne., kun kansiosta poimii ja yhdistää eri aihepiireihin kuuluvia sivuja yhdeksi kokonaisuudeksi sopivalle alustalle.

Tehdä-sanasto ja Millainen-sanasto muodostavat omat aihepiirinsä, mutta molempia voi käyttää myös muiden aihepiirien kanssa. Esimerkiksi Ruokia-aihepiirissä ruokasanaston jatkoksi voi liittää Millainen-sanastoa (hyvää, pahaa, kuumaa, jäähtynyt, makea, suolainen, vähän, paljon, enemmän, kirpeä).

Aika-aihepiirin sisällä olevaan viikonpäiväsivuun on tarkoituksella jätetty tyhjiä ruutuja kunkin päivän viereen. Viikonpäiväsivua voidaan näin ollen käyttää viikkokalenterina ja täydentää piirretyillä post it -liimalapuilla ja muilla merkeillä. Post it -laput kiinnittyvät parhaiten sileään muoviin. Laminoituna viikkokalenteri toimii myös seinäkalenterina.

Lasten kansion suunnittelu ja toteutus: puheterapeutti Anne Palmroth