Kuolema

Tällä sivulla on kuvallisia keskustelutauluja sekä tietoa liittyen kuolemaan. Materiaalit voi tulostaa sellaisinaan. Jotkut materiaalit voi myös muokata PowerPoint-ohjelmassa ennen tulostamista.

Kuvilla tuetut materiaalit ja keskustelusanastot on rakennettu niin, että keskustelu voi tapahtua osoittamalla keskeiset asiasanat kuvista. Keskustelukumppanin tärkeä tehtävä onkin esittää tarkentavia kysymyksiä, jotta kuvilla viestivän henkilön ilmaisut voivat täydentyä. Keskustelukumppanin on hyvä osoittaa kuvia myös oman puheensa rinnalla.

Keskustelusanastoa kuolemasta

Keskustelutaulujen toteutus: Virpi Yiannakou, Kehitysvammaliiton Tikoteekki

Kuvakaappaus kommunikointitaulusta

Keskustelu omasta kuolemasta

Kuvakaappaus kommunikointitaulusta.

Keskustelu läheisen kuolemasta

Tietoa hautajaisista

Verkkokirjassa kerrotaan hautaamisen tavoista ja millaisia tapoja hautajaisiin liittyy. Verkkokirjan toteutus: Maija Ylätupa (teksti), Janne Virkki (kuvat), Antti Laakkonen (lukija)

Siirry Hautajaiset-verkkokirjaan.

Hautajaiset

Selko-opas surusta selviämiseen

Selkokielinen ja kuvitettu opas on tarkoitettu keskustelun tueksi, ja siinä on myös kuvia tunteiden ilmaisuun. Materiaalin toteutus: Vammaistyön diakoni Tarja Muurinen / Turun seurakunnat

Surusta selviää