Elämän käännekohdat

Tällä sivulla on kuvallisia keskustelutauluja sekä kuvilla tuettuja materiaaleja liittyen elämän käännekohtiin. Materiaalit voi tulostaa sellaisinaan. Joitakin materiaaleista voi myös muokata PowerPoint-ohjelmassa ennen tulostamista.

Kuvilla tuetut materiaalit ja keskustelusanastot on rakennettu niin, että keskustelu voi tapahtua osoittamalla keskeiset asiasanat kuvista. Keskustelukumppanin tärkeä tehtävä onkin esittää tarkentavia kysymyksiä, jotta kuvilla viestivän henkilön ilmaisut voivat täydentyä. Keskustelukumppanin on hyvä osoittaa kuvia myös oman puheensa rinnalla.

Surusta selviää -opasvihko

Selkokielinen ja kuvitettu opas on tarkoitettu keskustelun tueksi, ja siinä on myös kuvia tunteiden ilmaisuun.

Kansikuva, jossa kuva arkusta, käsikädessä kulkevista ihmisistä ja ihminen jonka kädessä on hautakynttilä.

Materiaalin toteutus: Vammaistyön diakoni Tarja Muurinen / Turun seurakunnat

Kuvitettu hoitotahto ja hoivatahto

Materiaalissa on omat lomakkeet hoitotahdolle ja hoivatahdolle. näkymä hoitotahtolomakkeen sivusta

Tulostettavat hoito- ja hoivatahtolomakkeet

Materiaalin toteutus: Virpi Yiannakou / Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki

Kuvat: Papunetin kuvapankki

Keskustelu omasta kuolemasta

kuvallinen keskustelusanasto aiheesta oma kuolema

Tulostettava keskustelutaulu kuolemasta

Muokattava keskustelutaulu kuolemasta

Materiaalien toteutus: Virpi Yiannakou / Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki

Kuvat: Papunetin kuvapankki

Keskustelu läheisen kuolemasta

kuvallinen keskustelusanasto aiheesta läheisen kuolema

Tulostettava keskustelutaulu kuolemasta

Muokattava keskustelutaulu kuolemasta

Materiaalien toteutus: Virpi Yiannakou / Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki

Kuvat: Papunetin kuvapankki

Katso myös materiaalit Papunetin Kuvasivuilta

Tietoa surusta, ammatinvalinnasta ja muista aiheista kuvien tuella

Tietosuojaseloste