Elämän käännekohdat

Tällä sivulla on kuvallisia keskustelutauluja sekä kuvilla tuettuja materiaaleja liittyen elämän käännekohtiin. Materiaalit voi tulostaa sellaisinaan. Joitakin materiaaleista voi myös muokata PowerPoint-ohjelmassa ennen tulostamista.

Kuvilla tuetut materiaalit ja keskustelusanastot on rakennettu niin, että keskustelu voi tapahtua osoittamalla keskeiset asiasanat kuvista. Keskustelukumppanin tärkeä tehtävä onkin esittää tarkentavia kysymyksiä, jotta kuvilla viestivän henkilön ilmaisut voivat täydentyä. Keskustelukumppanin on hyvä osoittaa kuvia myös oman puheensa rinnalla.

Kuvitettu hoitotahto ja hoivatahto

Materiaalissa on omat lomakkeet hoitotahdolle ja hoivatahdolle. näkymä hoitotahtolomakkeen sivusta

Keskustelu omasta kuolemasta

kuvallinen keskustelusanasto aiheesta oma kuolema

Keskustelu läheisen kuolemasta

kuvallinen keskustelusanasto aiheesta läheisen kuolema

Lähteet 

Materiaalien toteutus: Virpi Yiannakou / Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki

Kuvat: Papunetin kuvapankki

Tietosuojaseloste