Vuorovaikutuksen tukeminen

kaksi naista saman työtehtävän äärellä

Vuorovaikutus on yhdessä tekemistä, olemista ja kokemista. Kuva: Pekka Elomaa

Vuorovaikutus vammaisen ihmisen kanssa voi joskus tuntua vaikealta ja haasteelliselta. Taito olla hänen vuorovaikutuskumppaninaan ei ehkä tulekaan itsestään vaan tietyt asiat täytyy tiedostaa ja myös opetellakin erikseen.

Jokainen voi oppia osaavaksi kumppaniksi havainnoimalla omaa toimintaansa vuorovaikutuksessa. Tietyt perusperiaatteet ovat tärkeitä kaikessa vuorovaikutuksessa riippumatta henkilöstä ja tilanteesta, jossa kommunikoidaan.

Kommunikointia ja vuorovaikutusta tukee kumppani, joka

  • on tilanteessa vastavuoroisesti läsnä
  • odottaa ja antaa tilaa aloitteille
  • vastaa kumppaninsa kommunikointiin
  • mukauttaa ilmaisuaan kumppanin kommunikointitarpeita vastaavaksi
  • tarkistaa, onko yhteisymmärrys saavutettu.

Sanoista läsnäolo, odottaminen, vastaaminen, ilmaisun mukauttaminen ja tarkistaminen koottiin onnistuneen vuorovaikutuksen elementit LOVIT®.

Nuo elementit huomioimalla jokainen voi havainnoida ja arvioida omaa tapaansa olla vuorovaikutuskumppani. Omia toimivia vuorovaikutustapojaan tarkastelemalla kumppaneiden on mahdollista tulla tietoisiksi omista vahvuuksistaan. Näitä taitoja voi oppia soveltamaan eri vuorovaikutustilanteissa, erilaisten kumppaneiden kanssa. Vuorovaikutustaidoissa kehittyminen on prosessi, joka jatkuu läpi elämän.

Videossa kerrotaan, mistä LOVITissa on kyse. (Tikoteekki)

LOVIT® - onnistuneen vuorovaikutuksen elementit

Läsnäolo

Odottaminen

Vastaaminen

Ilmaisun mukauttaminen

Yhteisymmärryksen tarkistaminen

Asiantuntijana puheterapeutti Katja Burakoff, Kehitysvammaliiton Tikoteekki

Tietosuojaseloste