Värikoodattu iPad-kansio

Aihepiirien mukaan värikoodatussa kommunikointikansiossa on keskustelusanastoa, joka soveltuu kaikenikäisille.

kuvallinen sanasto
Kuvassa näkyy osa sanaston aihepiireistä sekä värikoodauksen periaate, jossa sanojen taustaväreillä on merkitty samaan aihepiiriin kuuluvat sivut.

Jokaisessa aihepiirissä on sanastoa myös eri sanaluokista. Esimerkiksi perheeseen liittyvässä sanastossa on perheenjäsenten lisäksi myös muita henkilöitä, ammatteja sekä tunteita ja tekemistä kuvaavia sanoja ja kysymyssanoja.

Valitse sivut, joissa tekstit ovat pienaakkosilla tai SUURAAKKOSILLA. Kommunikointikansion sivut voi ladata pdf-tiedostoina iPadiin, jos laitteessa on iBooks-sovellus.

Tulosta sisällysluettelo paperille, jotta voit sen avulla tukea sanastovalikon käyttöä iPadissä. Valitse sisällysluettelo joko pienaakkosilla tai SUURAAKKOSILLA.

Kansion sisältösivut iPadiin

1. Kysymyssanat valikon alkuun

Jokainen kysymyssana on ilmaistu yhdellä isolla kuvalla, joka sijoitetaan iPad-kansiovalikossa valikon alkuun. Kysymyssanojen avulla voi tukea keskustelun kulkua ja johdatella varsinaisen sanaston käyttöön keskustelussa.

1.1. Kuka? (pdf) / KUKA? (pdf)

1.2. Mikä tai mitä? (pdf) / MIKÄ TAI MITÄ? (pdf)

1.3. Miksi? (pdf) / MIKSI? (pdf)

1.4. Millainen? (pdf) / MILLAINEN? (pdf)

1.5. Missä? (pdf) / MISSÄ? (pdf)

1.6. Milloin? (pdf) / MILLOIN? (pdf)

1.7. Kuinka paljon? (pdf) / KUINKA PALJON? (pdf)

2. Aihepiirisanastot järjestyksessä

2.1. Mitä kuuluu? pienaakkosilla (pdf) / Mitä kuuluu? SUURAAKKOSILLA (pdf)

2.2. Perhe pienaakkosilla (pdf) / Perhe SUURAAKKOSILLA (pdf)

2. 3. Kuvailla pienaakkosilla (pdf) / Kuvailla SUURAAKKOSILLA (pdf)

2.4. Tehdä pienaakkosilla (pdf) / Tehdä SUURAAKKOSILLA (pdf)

2.5. Koti pienaakkosilla (pdf) / Koti SUURAAKKOSILLA (pdf)

2.6. Ruokia pienaakkosilla (pdf) / Ruokia SUURAAKKOSILLA (pdf)

2.7. Sää pienaakkosilla (pdf) / Sää SUURAAKKOSILLA (pdf)

2.8. Vaatteita pienaakkosilla (pdf) / Vaatteita SUURAAKKOSILLA (pdf)

2.9. Paikkoja pienaakkosilla (pdf) / Paikkoja SUURAAKKOSILLA (pdf)

2.10. Kulkuvälineitä pienaakkosilla (pdf) / Kulkuvälineitä SUURAAKKOSILLA (pdf)

2.11. Sijainti pienaakkosilla (pdf) / Sijainti SUURAAKKOSILLA (pdf)

2.12. Luonto pienaakkosilla (pdf) / Luonto SUURAAKKOSILLA (pdf)

2.13. Eläimiä pienaakkosilla (pdf) / Eläimiä SUURAAKKOSILLA (pdf)

2.14. Aika pienaakkosilla (pdf) / Aika SUURAAKKOSILLA (pdf)

2.15. Numeroita pienaakkosilla (pdf) / Numeroita SUURAAKKOSILLA (pdf)

2.16. Kirjaimia pienaakkosilla (pdf) / Kirjaimia SUURAAKKOSILLA (pdf)

Lähteet

Kansion suunnittelu ja toteutus: puheterapeutti Anne Palmroth

Kuvat: Papunetin kuvapankki