Asioimiskansio

Kansio on myös ruotsiksi.

Asioimiskansiossa on sanastoa kodin ulkopuolisiin tilanteisiin ja asiointiin. Voit muokata sanastoa Powerpoint-ohjelmalla tai tulostaa valmiin PDF-tiedoston ja koota kansioksi.

Kommunikointi kansion avulla tapahtuu niin sanotuilla avainsanoilla eli osoittamalla kuvia, jotka ovat viestin ymmärtämisen kannalta keskeisiä. Lue lisää kerronnasta avainsanoilla sekä keskustelukumppanin roolista siinä.

Kansion muokkaaminen

Tallenna Powerpoint-tiedosto omalle koneellesi ja avaa se Powerpoint-ohjelmalla muokkausta varten. Vaihda ja lisää kuvia tuomalla ne omista kuvatiedostoista.

Tallenna kuvapankista hakemasi kuvat ensin omiin tiedostoihin tai hae ne kuvatyökalusta leikkaustyökalun avulla. Katso ohje leikkaustyökalun käytöstä.

Jos muokkaaminen ei onnistu, voit kokeilla ladata tiedoston koneellesi jollakin toisella selaimella.

Kansion kokoaminen

Materiaalin käyttäminen on helpointa, kun sen kokoaa valmiiksi A4-kokoiseen kansioon.

Ohje kansion kokoamiseen

Kansion taskuversio

Asioimiskansiosta on saatavilla myös pieni, haitarimalinen versio, joka on suunniteltu erityisesti puhevammaisten tulkkien tarpeisiin.

Taskukansion kokoamisohje on saatavilla sekä videona että kuvitettuna PDF-tiedostona.

Ohje taskuversion kokoamiseen

Lähteet 

Kansion suunnittelu ja toteutus: Kaisa Laine ja Virpi Yiannakou / Kehitysvammaliiton Tikoteekki

Sisällön suunnittelu: puhevammaisten tulkit Heli Honko-Pekkarinen, Sanna Vallius-Kauhaniemi, Sari Vahersalmi ja Leea Ranta sekä puheterapeutit Kati Malvila, Kirsi Harinen ja Kirsi Viilo.

Kuvat: Papunetin kuvapankki, Elina Vanninen ja Sergio Palao / ARASAAC

Tietosuojaseloste