Viittomia verkossa

Viittomia videoina

Frapa
Fraasipankki viittovien lasten kanssa kommunikoiville.

Käsipuhe  
Videoissa opetetaan viittomaan lapsen arkeen liittyvää sanastoa.

Lauluja ja loruja (Papunet)

Loruja, lauluja ja pelejä lapsille (Viittomakielinen kirjasto)

Pikku Kakkosen viitotut lorut

Ratsastusviittomia kuvina (Suomen Ratsastajainliitto)

Satuja ja tarinoita (Papunet)

SignitForward (Apple App Store)

Signgirls viittoo popkappaleita (YouTube)

SignWiki Suomi

Suvi – Suomen viittomakielten verkkosanakirja

Teemaviittomapeli viittomien opetteluun (Viittomakielinen kirjasto)

Tukiviittomia lapsen arkeen (YouTube)
Toteutus: Oulun yliopistollinen sairaala.

Työsanastoa tukiviitottuna (Papunet)

Viittomahaku
Viittomahaku.fi -palvelu hakee viittomat samanaikaisesti eri lähteistä. Viittomat esitetään videoina ja/tai kuvina.

Piirroskuvia viittomista

Papunetin kuvapankki ja työkaluohjelmat
Noin 2000 viittomaa piirros- ja valokuvina. Kuvapankissa on myös viittomia videoina. Videoidut viittomat liittyvät työ- ja päivätoimintaan.
Viittomakuvissa liikkeen suunta ilmaistaan nuolituksilla. Tutustu nuolitusten selityksiin.

Papunetin kuvapankin viittomakuvat Viito-sovelluksessa:
Viito-sovellus (Google Play, toteutus: Aki Niemi)
Viito-sovellus (App Store, toteutus: Aki Niemi)

Viittomia ruotsiksi

Suvi – Nätordboken för de finländska teckenspråken (videoita)

Ritade tecken (piirroskuvia)
Riikinruotsalaisia viittomia mustavalkoisina piirroskuvina.

Papunets bildbank och bildverktyg (piirroskuvia)

Teckenspråkiga biblioteket (videoita)

Tietosuojaseloste