Kirjoittaminen ja pikaviestit

Kirjoittaminen ja sanalistat ovat sekä keinoja viestiä että tukea viestien ymmärtämistä.

Kirjoittaminen on luonteva tapa tuottaa viestejä, kun puhekyvyn menetykseen ei liity kielihäiriötä. Kun kommunikointi perustuu kirjoittamiseen, apuvälineenä voi olla älypuhelin tai tietokoneohjelma, joka puhuu viestit (englanniksi text-to-speech). Puhetoiminto sisältyy nykyisin kaikkiin tietokoneisiin, tabletteihin ja älypuhelimiin. Keskustelutilanteessa voi käyttää myös valmiita sanalistoja ja lauseita (ns. pikaviestejä), joista viestit voi valita.

Näkymä kirjoitussovelluksesta iPadissä.
Ennustava tekstinsyöttö nopeuttaa kirjoittamista.

Erilaiset ohjaintavat mahdollistavat kirjoittamisen, vaikka käsien toiminta tai näkökyky olisi rajoittunut. Lue lisää apuvälineiden helppokäyttöisyydestä ja ohjaintavoista.

Kati kirjoittaa ja käyttää tietokonetta päähiirellä. Hän kommunikoi läheistensä sekä avustajiensa kanssa myös näkymättömän aakkostaulun avulla. Aakkostaulusta hän osoittaa kirjaimet katseella. Video: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

Tietoteknisten apuvälineiden tarve kartoitetaan yleensä keskussairaaloiden apuvälineyksiköissä, joista kerrotaan lisää valtakunnallisen Tikoteekkiverkoston sivuilla.

Tuettu kirjoittaminen

Tuettua kirjoittamista (engl. facilitated communication, FC) on käytetty yhtenä puhetta korvaavana ilmaisukeinona kommunikointivaikeuksissa, jotka liittyvät erityisesti autismin kirjoon tai kehitysvammaisuuteen. Kirjoittamista avustetaan tällöin fyysisellä kontaktilla esimerkiksi yläraajaan.

Tutkimusten mukaan tällaisessa avustamisessa on riskinä, että avustaja voi tiedostamattaan ohjata myös liikettä sekä vaikuttaa siten ilmaisun sisältöön. Kansainvälinen AAC-alan järjestö ISAAC (engl. Intenational Society for Augmentative and Alternative Communication) ei suosittele tuetun kirjoittamisen tekniikkaa puhetta korvaavana kommunikointikeinona, koska tieteellistä tutkimusnäyttöä sen luotettavuudesta ei ole. Samansuuntaisia kannanottoja ovat antaneet myös muut merkittävät puhevamma-alan järjestöt sekä viranomaistahot Suomessa ja maailmalla.

Tuettu keskustelu

Afasiaan liittyviin kommunikointivaikeuksiin on kehitetty tuetun keskustelun menetelmä, joka tukee puheen ymmärtämistä ja mahdollisuuksia osallistua keskusteluun. Tuetussa keskustelussa kommunikointikumppani kirjoittaa keskustelun aikana tukisanoja paperille. Tukisanojen rinnalla hyödynnetään myös luonnollisia eleitä, kuvia ja piirtämistä. Tuetun keskustelun menetelmä (Supported Conversation for Adults with Aphasia eli SCA) on kehitetty Kanadassa. Suomessa tuetusta keskustelusta saa lisätietoa Aivoliitosta.

Tuettu keskustelu (Aivoliitto)

Sanelutoiminto kirjoittamisen välineenä

Sanelua voi käyttää tekstintuotossa, kun puheen artikulointi on kohtalaisen selkeää. Suomenkielinen sanelutoiminto sisältyy iPadiin ja Android-tabletteihin sekä sellaisiin Windows-laitteisiin, joissa on Microsoft 365 -ohjelmistopaketti. Sanelutoiminnon saa myös Googlen Chrome-nettiselaimeen.

Pikaohjeet sanelutoiminnon käyttöönottoon eri laitteissa:

  • iPadissa toiminto löytyy asetusvalikosta Yleiset > Näppäimistö > Ota sanelu käyttöön. Sen jälkeen sanelun voi ottaa käyttöön näppäimistön mikrofoni-kuvakkeesta. Suomenkielinen sanelutoiminto vaatii nettiyhteyden.
  • Android-tableteissa sanelutoiminto on automaattisesti vaihtoehto kirjoittamiselle. Sitä ei tarvitse erikseen aktivoida vaan toiminto käynnistyy näppäimistön mikrofoni-kuvakkeesta. Suomenkielinen sanelutoiminto vaatii nettiyhteyden.
  • Windows-käyttöjärjestelmään täytyy asentaa ensin Microsoft 365-ohjelmistopaketti, sen jälkeen suomenkielinen sanelu toimii mm. Word-tekstinkäsittelyohjelmassa.
  • Googlen Chrome-nettiselaimeen voi ladata Chrome-kaupasta laajennuksena suomenkielisen sanelutoiminnon (engl. speech to text). Sanelu toimii GoogleDocs-tekstinkäsittelyohjelmassa.