Vireystilan säätely

Tehokas oppiminen edellytää sopivaa vireystilaa. Tältä sivulta löydät kuvamateriaalia luokkahuoneeseen muistuttamaan sopivista toimintatavoista silloin, kun vireystila kaipaa säätelyä.

Kuvakaappaus materiaalista, jossa on keinoja vireystilan säätelyyn.

Tietoa materiaalista

Tehokas oppiminen edellyttää sopivaa vireystilaa. Vireystila eli valppaustaso vaihtelee päivän mittaan. Erilaiset toiminnot vaativat eri tasoista vireystilaa. Vireystilaan vaikuttavat perustoiminnot, kuten uni, liikunta ja ravinto, motivaatio, kuormittuneisuus ja tunteet, joten vireystila vaihtelee päivän aikana. Myös erilaiset aistiärsykkeet muuttavat vireystilaa. Ympäristön aistiärsykkeitä ja liikeaistimuksia voidaan tarpeen mukaan lisätä tai vähentää sensomotoristen toimintojen tai apuvälineiden avulla. 

Tämä materiaali toimii luokassa muistuttamassa sopivista toimintatavoista silloin, kun oma vireystila kaipaa säätelyä. Osa toimista on virittäviä ja osa tasaavia, ja oppilas saattaakin tarvita apukeinoja jompaankumpaan tai molempiin suuntiin. Materiaalin käyttöön kannattaa tutustua ennalta. Yhdessä harjoiteltuja ja tuttuja keinoja on tarpeen tullen helpompi ottaa käyttöön.

Kehollisten tuntemuksien havaitseminen mahdollistaa säätelyn ennakoinnin. Oppilaille voi tulostaa etukäteen yhdessä sovitut ja yksilöllisesti toimivat säätelykeinokuvat pulpettiin muistuttamaan niiden käytön mahdollisuudesta. Aisteilla on taipumusta turtua aiemmin toimineeseen apukeinoon erityisesti lapsilla, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia. Tämän vuoksi sovittuja keinoja on hyvä aika ajoin tarkastella uudestaan.

Materiaalit