Tunteet ja tunnetaidot

Tunteet ja tunnetaidot ovat tärkeitä itsetuntemuksen, itsesäätelyn sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta. Tälle sivulle on koottu materiaaleja tunteista, niiden tunnistamisesta, ilmaisemisesta ja säätelystä. Materiaaleja voi käyttää kotona, asumisyksiköissä, kouluissa ja päiväkodeissa.

Tunnetaidot-materiaali

Tunnetaidot-materiaalissa on kuvatauluja ja kysymyksiä, joiden avulla voi opetella tunnistamaan ja nimeämään erilaisia tunteita sekä löytämään itselle sopivia keinoja tunnetilojen hallintaan. Esimerkkejä kysymyksistä: Miltä sinusta tuntuu juuri nyt? Missä kohdassa kehoa tunnet eri tunteet?    Mitä haluaisit tehdä, kun tunnet erilaisia tunteita?  Mikä väri kuvaa tunnettasi, millä värillä maalaisit sen?   Mikä ääni voisi kuvata tunnettasi, miltä se kuulostaa?  Mitä tuntemuksia tunne saa aikaan kehossasi?  Mitä tekisit mieluiten, kun tunnet eri tunteita? 

Kehyksissä on värillisiä piirroksia kuvaavine teksteineen koskien erilaisia tunteita, kuten pirteä, ylpeä, vihainen. Kunkin kuvan vieressä näkyy pienellä myös joko pyöreä naamakuva tai kuvaava symboli tästä tunteesta.

Tunnetaidot-materiaali

Materiaalin toteutus: Folkhälsan/AKK
Käännös suomeksi: Papunet

Tunnistatko tunteet -harjoitus ja kuvakortit

Pelisivujen vuorovaikutteista harjoitusta täydentää tulostettavat kuvakortit.

Piirroskuva, jossa hahmolla on pelästynyt ilme.

Tunnistatko tunteet -harjoitus Papunetin pelisivuilla

Piirroskuvia tunteista, tyttö.

Perustunteet tytön kuvilla

Tunnekortit ovat oheismateriaalia Papunetin pelisivujen Tunnistatko tunteet? -harjoitukseen.

Tunnekuvia, poika.

Perustunteet pojan kuvilla

Tunnekortit ovat oheismateriaalia Papunetin pelisivujen Tunnistatko tunteet? -harjoitukseen.

Rossi ja Vilma tunnetaitoja opettelemassa

Rossi ja Viima tunnetaitoja opettelemassa -oppaaseen on koottu harjoituksia alle kouluikäisille lapsille. Harjoitusmateriaali on suunnattu perheiden ja työntekijöiden käyttöön.

Rossi ja Vilma – materiaali ja tunnekortit

Tunneideat

Tunneideoissa on keinoja tunteiden ilmaisuun silloin, kun sanoja ei ole tai niitä on vaikea löytää. Tunneideoita voi hyödyntää sekä parityöskentelyssä että ryhmätilanteissa.

Piirroskuva, jossa mies polkee jalkaa vihaisena. Ilmekuvakortit ympärillä.

Ideoita tunteiden ilmaisuun

Materiaalin toteutus: toimintaterapeutti Katri Kokko
Piirrokset: Elina Vanninen

Miten selviydyn ikävien tunteiden kanssa?

Konkreettisia esimerkkejä ja keinoja selvitä ikävistä tunteista ja hankalista tilanteista. Materiaalit voi tulostaa tai katsoa verkkokirjana.

Pictogramkuva, ilmeet pelko, viha, suru

Miten selviydyt ikävien tunteiden kanssa?

Materiaalin toteutus: Erika Sirén

Piirroskuva, jossa kaksi henkilöä on vastakkain vihaisen näköisenä.

Miten selviydyt ongelmatilanteista muiden kanssa?

Materiaalin toteutus: Erika Sirén

Miten selviydyn pelottavissa tilanteissa?

Elämässä tulee vastaan tilanteita, jotka ovat pelottavia. Pelottavat asiat voivat herättää monenlaisia tunteita. Siksi niistä kannattaa keskustella läheisen kanssa.

Pelottavasta kokemuksesta selviytyminen

Keskustelumateriaali on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä ohjaajan, tukihenkilön tai läheisen kanssa.
Toteutus: Susanna Rieppo, Kehitysvammaliitto

Kuvallinen materiaali nuorille ja aikuisille

Tietoa pelottavien tilanteiden käsittelyyn.

Kuvallinen materiaali lapsille

Tietoa pelottavien tilanteiden käsittelyyn.

Kuvin tuettua tietoa pelottavista asioista

Tekstissä on kuvatuki, joka helpottaa asian ymmärtämistä. Sivulta voi myös tulostaa kuvat keskustelun tueksi.

Mittareita tunneilmaisuun

Tunneasteikko ilo – suru

Kipumittari jossa asteikolla numerot 1-5.

Kipu- ja pelkomittari

Lisää tunnemateriaaleja

Tunteisiin ja tunnetiloihin liittyviä kuvia (Papunetin kuvapankki)

Tunteisiin liittyviä loruja (Papunetin Kuvasivut)

Verkkokirjoja aiheista hautajaiset, kiusaaminen ja rasismi (Papunetin pelisivut)

Tunne-etsivät -peli (OPH)