Tunteet ja tunnetaidot

Tälle sivulle on koottu materiaaleja tunteista, niiden tunnistamisesta, ilmaisemisesta ja säätelystä. Tunteiden tunnistaminen ja muut tunnetaidot ovat tärkeitä itsetuntemuksen, itsesäätelyn sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta.

Materiaaleja voi käyttää apuna terveydenhuollon tai muiden palveluiden asiakastilanteissa sekä tunnetaitojen opettelussa esimerkiksi asumisyksiköissä, kouluissa ja päiväkodeissa.

Tunteisiin ja tunnetiloihin liittyviä kuvia löydät myös Papunetin kuvapankista.

Tunteisiin liittyviä loruja löydät myös Papunetin kuvasivuilta.