Hoitotyö ja oireiden kartoitus

Sivulle on koottu kuvallista kommunikointimateriaalia avuksi ensihoidon ja terveydenhuollon tilanteisiin, esimerkiksi esitietojen ja oireiden kartoittamiseen sekä hoitotoimista kertomiseen.

Tukikuvakansio ensihoidon tilanteisiin

Tulostettava kuvakansio on suunniteltu ensihoidon tilanteisiin. Kansio sisältää havainnollistavat kuvat esitietojen ja oireiden kartoittamiseen sekä hoitotoimista kertomiseen. Kansion alussa on ohjeet materiaalin käyttöön.

Kuvat kipu ja haavan sitominen.

Tukikuvakansio ensihoidon tilanteisiin

Toteutus: Eveliina Alonen ja Krista Luoto (2020), Tukikuvakansio työkaluksi ensihoitoon (Theseus), Metropolia AMK

Kommunikoinnin työvälineitä terveydenhuoltoon

Laajaan materiaaliin sisältyy kuvia monenlaisiin terveydenhuollon tilanteisiin: esitietojen kysyminen, potilaan tilanteen kartoittaminen, hoidon suunnitteleminen, vuodeosastolla oleminen, kotiutuminen ja oman hoidon suunnittelu.

Kuvakaappaus terveydenhoitosanastosta.

Kommunikoinnin työvälineitä terveydenhuoltoon

Hoitotyön kommunikoinnin kuvasanakirja

Kuvasanakirjassa on sanastoa hoitotilanteisiin sekä ohjeet kommunikointitilanteisiin kuvasanakirjaa hyödyntäen.

Hoitotyön kommunikoinnin kuvasanakirja

Toteutus: Ashlee Oikarinen (2012), Puhetta kuvin Hoitotyön kommunikoinnin kuvasanakirja (Theseus), Kajaanin AMK

Tilannetauluja potilaan ja hoitajan kommunikointiin

Kuvamateriaali on suunniteltu afaattisen potilaan ja hoitajan vuorovaikutustilanteisiin.

Kuvakaappaus kuvataulusta.

Toteutus: Katja Romppainen ja Sanna-Maria Ruokangas (2021), Savonia-ammattikorkeakoulu

Kommunikointitauluja sairaalaan

Voit valita kommunikointitaulun värillisillä piirroskuvilla, mustavalkoisilla piktogrammeilla tai sanoilla. Voit tarvittaessa muokata tauluja tekstikäsittelyohjelmassa. Tulosta taulut kaksipuoleisina, niin saat taulun käyttöohjeet kääntöpuolelle.

Kuvakaappaus kommunikointitaulusta

Sanastoa värillisillä piirroskuvilla

Materiaalin toteutus: Kehitysvammaliiton Tikoteekki

Kuvakaappaus kommunikointitaulusta.

Sanastoa mustavalkoisilla piktogrammeilla

Materiaalin toteutus: Kehitysvammaliiton Tikoteekki

Kuvakaappaus tekstisanastosta

Sanastoa tekstinä

Materiaalin toteutus: Kehitysvammaliiton Tikoteekki